Pozostałe

zespoły płuczące

Zespół pompujący
Zespół płuczący
Zespół smarujący