historia i obecna sytuacja firmy

Początki Hydrotor S.A. sięgają roku 1945, kiedy zostało założone Państwowe Przedsiębiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych. Do 1966 roku Zakład specjalizował się w wykonywaniu remontów kapitalnych silników do ciągników oraz wytwarzał części zamienne maszyn rolniczych. Z dniem 1 stycznia 1966 roku nastąpiła zmiana profilu działalności, rozpoczęto regenerację części zamiennych i podzespołów do ciągników oraz maszyn rolniczych metodami uprzemysłowionymi.

W latach 70-tych rozpoczęto produkcję elementów hydraulicznych: w 1975 roku pomp olejowych do silników, w latach następnych zaworów przelewowych, pomp oraz rozdzielaczy hydraulicznych.

W grudniu 1991 r. na bazie dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego, powstało Prywatne Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A.

Od 1992 roku zainwestowano znaczne środki w maszyny i urządzenia, przede wszystkim w obrabiarki sterowane numerycznie, centra obróbcze, frezarki, a także przeprowadzono kompleksową komputeryzację Spółki. Spółka „HYDROTOR” S.A. od momentu jej powstania szczególną uwagę zwracała na zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Było to konieczne ze względu na bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży i poszerzenie asortymentu produkcji.

Potwierdzeniem wysokiego standardu produkcji jest Certyfikat ISO 9001:94 przyznany w lipcu 1996 roku przez jednostkę Certyfikującą TUV-CERT. Obecnie firma posiada Certyfikat ISO 9001:2000. Od 1998r. akcje PHS Hydrotor S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kapitał podstawowy wynosi 4 796 600,00 zł i dzieli się na 2 398 300 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł.

Władze Spółki: Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu, Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu.

1900

Założenie WZM Wizamor

1945

Założenie Hydrotoru i Agrometu ZEHS

1961

Powstanie WPH

1966

Masowa produkcja i naprawy części rolniczych

1975

Produkcja elementów hydrauliki siłowej – pomp, zaworów i rozdzielaczy

1991

Postanie P.H.S. Hydrotor S.A.

1992

Inwestycja w nowe maszyny CNC i kompleksowa komputeryzacja firmy.

1996

Uzyskanie ISO 9001

1998

Wejście na GPW, zakup Agromet ZEHS

2004

Założenie HydrotorBis

2005

Zakup WPH Wrocław

2010

Zakup WZM Wizamor Więcbork

2012

Budowa Centrum Obróbki Wielkogabarytowej COEW które jest unikalne w Polsce

2015

Inwestycje w park maszynowy

2016+

Budowa nowej hali

2021

Znaczące inwestycje w park maszynowy

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com