OFERTA PRACY

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Opis stanowiska:

 • uzbrojenie magazynu narzędziowego obrabiarki,
 • wprowadzanie i korekta danych maszynowych dla narzędzi obróbczych oraz przedmiotów obrabianych,
 • realizacja obróbki, zgodnie z przyjętym do realizacji procesem technologicznym i dokumentacją wykonawczą,
 • współdziałanie  z innymi pracownikami w zakresie optymalizacji organizacji pracy i przebiegu realizacji obróbki, zgodnie z przyjętymi planem i harmonogramem pracy,
 • przeprowadzanie i dokumentowanie pomiarów obrabianych elementów, zgodnie z instrukcjami wewnątrzzakładowymi,
 • nadzór funkcjonalny nad obrabiarką,
 • kontrola zużycia narzędzi obróbczych,
 • uczestniczenie w projektach doskonalących jakość produkcji.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność ustawiania i używania narzędzi pomiarowych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie na umowie o pracę w pełnym etacie, w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
 • atrakcyjny system premiowania,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Zainteresowanych prosimy o kierowanie swoich aplikacji na adres: kadry@hydrotor.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi, przy ul. Chojnickiej 72. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi, przy ul. Chojnickiej 72, w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
2) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
3) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
4) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
5) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.