Sponsor konferencji Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne 2016
20 października, 2016

Hydrotor w ramach swojej działalności badawczo-wdrożeniowej wspólnie z Politechniką Wrocławską pracuje nad wdrożeniem do końca 2016 roku nowego typoszeregu pomp o obniżonej emisji hałasu tzw. pomp cichych.

Na konferencji NAPĘDY I STEROWANIA HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE 2016 której jesteśmy sponsorem prezentowany był referat:

Badania porównawcze właściwości akustycznych i hydraulicznych niskopulsacyjnych pomp zębatych serii 2PW-SES w której omówiono wybrane aspekty oceny właściwości hydraulicznych i akustycznych prototypowych niskopulsacyjnych pomp zębatych opracowanych w kooperacji z przedsiębiorstwem PHS HYDROTOR S.A.. Przedstawiono także wykresy porównawcze sprawności objętościowej oraz charakterystyki emisji akustycznej dla nowo zaprojektowanych oraz konkurencyjnych pomp cichych. Prace realizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Nr projektu POIG.01.04..00-04-345/13.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com