WŁADZE SPÓŁKI

Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej

Kobiety: 20%
Monika Patrycja Guzowska
Mężczyźni: 80%
Ryszard Bodziachowski
Wacław Kropiński
Jakub Leonkiewicz
Marcin Lewicki

Mariusz lewicki

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.
Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z PZAE Apator, a następnie Spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w spółce Rotar Poland. W latach 2001-2007 pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta. Od 1993 roku do lutego 2013 roku pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ „Nagro”. Pełnił funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter w latach 2007 – 2013 oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o w latach 2012 – 2014.

Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w spółkach GK Hydrotor:
1) W okresie od marca 2008r. do czerwca 2014r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A., od kwietnia 2014r. do końca czerwca 2018r. przewodniczył Radzie Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A.
2) Od listopada 2010 r. do września 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Więborskich Zakładach Metalowych Wizamor Sp. z o.o w Więcborku, od września 2014 do kwietnia 2022 roku pełnił funkcję Doradcy Finansowego oraz był członkiem Rady Nadzorczej, natomiast od maja 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
3) Od czerwca 2015 r. do czerwca 2018 r. był Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA
4) Od lipca 2018 objął stanowisko Prezesa Zarządu w P.H.S. Hydrotor S.A.

Pan Mariusz Lewicki posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych w innych Spółkach. Wchodzi w skład organów nadzorczych Spółek GK Apator, gdzie od 2000 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA. Obecnie w Apator S.A. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jest członkiem Komitetu Audytu. W spółce Apator Mining od 2005 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2007 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie. Od maja 2014r. do grudnia 2021r. wchodził w skład Rady Nadzorczej w Apator Elkomtech S.A. w Łodzi, od maja 2020 r. jest członkiem Rady nadzorczej Apator Powogaz SA w Poznaniu.

Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec P.H.S. Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

stanisław drewczyński

Pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych, Produkcji i Inwestycji od dnia 19.02.2021 r. Pan Stanisław Drewczyński ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności maszyny i urządzenia robocze.
W spółce PHS Hydrotor S.A. pracuje od 01.09.1995 r. Swoją karierę zawodową rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. systemu jakości ISO 9000. Od 01.08.1996 do 31.08.2011 r. pracował na stanowiskach technologa, mechanika oraz mistrza zmianowego. 01.08.2011 r. objął stanowisko zastępcy Kierownika Zakładu Produkcyjnego Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o., a od 01.03.2018 r. pracował jako Kierownik Wydziału Produkcyjnego BIS w PHS Hydrotor S.A. Od 25.11.2019 do 31.01.2021 r. pełnił obowiązki Dyrektora ds. Produkcji i Inwestycji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu pracy oraz kierowaniu zespołem pracowników. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w różnych szkoleniach produkcyjnych, magazynowych, kadrowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, wprowadził wiele innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych oraz we współpracy z zespołem ludzi przyczynił się do wzbogacenia parku maszynowego spółki Hydrotor SA o nowoczesne obrabiarki.
Pan Stanisław Drewczyński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Hydrotor SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Stanisław Drewczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

członkowie rady nadzorczej hydrotor S.a.

Ryszard Bodziachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH w Warszawie) Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na
stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a także indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.
Od czerwca 2011 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PHS Hydrotor S.A., od czerwca 2020 r. jest jej Przewodniczącym. Ponadto Pan Ryszard Bodziachowski wchodzi w skład Komitetu Audytu. Od 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Agromet ZEHS S.A. w Lubaniu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.
W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania do 30 czerwca 2018 r. – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.
Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, podatkami, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek i giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek. Od marca 1998r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA w Lubaniu, od lipca 2018r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA. Od 1 lipca 2018r. do 27 czerwca 2020r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA. Od 28 czerwca 2020r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Wacław Kropiński wchodzi również w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Hydrotor SA.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Leonkiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe, zdobyte w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość. Ponadto w okresie 09-12.2000 – London School Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; w okresie 06-08.2000 – Christian-Albrecht Universitat zu Kiel w Niemczech. W roku 1997 ukończył Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.
Członkiem Rady Nadzorczej Hydtotor SA jest od 28 czerwca 2015 r. W okresie 2001-2002 był doradcą strategicznym Roland Berger Strategy Consultants w Berlinie. W okresie 2002 – 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w Londynie.
Następnie w latach 2009 – 2015 J.P. Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie. Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2015 roku jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Guzowska – Członek Rady Nadzorczej

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
1. W okresie 2001-2004 była sekretarzem rady Nadzorczej Apaform Sp. z o.o. w Toruniu
2. W okresie 2005-2019 była członkiem Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu
3. Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator Metrix SA w Tczewie oraz członkiem Rady Nadzorczej w Pafal SA w Świdnicy
Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach, m.in. w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd oraz prowadzenia negocjacji.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe, zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Portem Lotniczym. Ukończył studia licencjackie o specjalności Biznes Międzynarodowy oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Od grudnia 2018 roku pracuje w PHS Hydrotor SA w Dziale Marketingu, a obecnie jest Dyrektorem ds. Marketingu i Sprzedaży Krajowej. Od 30 maja 2022 jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Agromet ZEHS Lubań S.A. z siedzibą w Lubaniu.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com