walne zgromadzenie

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

Walne Zgromadzenie

archiwalne

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2018r.

Akcje na WZA w dniu 30.06.2018r.

Projekty uchwał na WZA w dniu 30.06.2018r.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017r.

Sprawozdanie finansowe HS Hydrotorbis za 2017

Sprawozdanie Bieglego rewidenta za 2017 HS Hydrotorbis

Sprawozdanie Zarzadu HS Hydrotorbis 2017

Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30-06-2018r.

Zarząd PHS „Hydrotor” SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały z uwzględnieniem drobnych korekt zostały uchwalone przez ZWZA.

Załącznik do raportu RB 18/2018 – Uchwały podjęte na ZWZA

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com