Komitet audytu

Poznaj Komitet Audytu

Komitet Audytu od dnia 6 maja 2024 r.:

Sławomir Sklinda – przewodniczący, niezależny członek KA,

Wacław Kropiński – zależny członek KA,

Monika Guzowska – niezależny członek KA

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki

Członkowie Komitetu Audytu Hydrotor S.A.

Sławomir Sklinda

Przewodniczący, niezależny Członek KA

Wice-prezes spółki Globitell Wholesale, operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi międzynarodowego tranzytu głosowego oraz smsowego oraz usług z zakresu cyberbezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zaawansowanych systemów autoryzacyjnych. Partner w spółce Next Mobile oferującej usługi CPaaS oraz lidera rynkowego w zakresie usług eSIM, wirtualnych numerów oraz systemów call tracking.
Partner w spółce Globitell Energia świadczącej usługi dewelopmentu farm fotowoltaicznych, cable pooling, przewymiarowania, projektów liniowych.
Od 2003 do 2021 związany z rynkiem kapitałowym w największych instytucjach finansowych w Polsce: Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Inwestycyjny BRE Banku, BPH TFI, PZU Asset Management, PKO TFI.
Przez 12 lat związany z PKO TFI jako dyrektor departamentu inwestycji na rynkach akcyjnych, następnie jako zastępca CIO, a w kolejnym etapie dyrektor departamentu inwestycji infrastrukturalnych.
Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, autor licznych publikacji z zakresu ekonometrii stosowanej i modelowania finansowego, w szczególności modeli równowagi kapitałowej i ich empirycznych weryfikacji.
Magister Ekonomii Aarhus University, stypendysta Christian-Albrechts-Universität zu Kiel oraz Royal Melbourne Institute of Technology.
Uczestnik krajowych i międzynarodowych debat o tematyce rynków kapitałowych oraz prelegent na konferencjach finansowych.
Od 24 czerwca 2023 r. członek Rady Nadzorczej oraz od 6 maja 2024 r. Przewodniczący Komitetu Audytu w Hydrotor S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński

zależny Członek KA

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.
W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania do 30 czerwca 2018 r. – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.
Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, podatkami, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek i giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek. Od marca 1998r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA w Lubaniu, od lipca 2018r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Agromet ZEHS SA. Od 1 lipca 2018r. do 27 czerwca 2020r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA. Od 28 czerwca 2020r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Pan Wacław Kropiński wchodzi również w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Hydrotor SA.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Guzowska

niezależny Członek KA

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
1. W okresie 2001-2004 była sekretarzem rady Nadzorczej Apaform Sp. z o.o. w Toruniu
2. W okresie 2005-2019 była członkiem Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu
3. Od 2020 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator Metrix SA w Tczewie oraz członkiem Rady Nadzorczej w Pafal SA w Świdnicy
Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach, m.in. w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd oraz prowadzenia negocjacji.
Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PHS Hydrotor S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com