raporty okresowe

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

raporty

Raporty kwartalne

2024

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2024r.

2023

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2023r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2023r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2023r.

2022

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2022r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2022r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2022r.

2021

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2021r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2021r.
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2021r. – korekta
Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2021r.

2020

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2020r. – korekta

Szczegóły korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Qsr 4/2020

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o korekcie Raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku, podanego do publicznej wiadomości w dniu 01 marca 2021 roku.

   Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w Raporcie kwartalnym na stronie 19 omyłkowo podano w tabelach błędne dane dotyczące posiadanej ilości akcji na dzień sporządzenia raportu u Pana Mariusza Lewickiego oraz w zestawieniu zmian w stanie posiadania akcji emitenta u Pana Ryszarda Bodziachowskiego na dzień bilansowy tj. 31.12.2020 oraz na dzień sporządzenia raportu.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2021-03-02 13:45

2019

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2019r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2019r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2019r.

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o wprowadzeniu korekt do skonsolidowanego raportu za 4 kwartał 2019r.
Zmiana w raporcie dotyczy korekty błędnie przeliczonych i przedstawionych wybrane danych finansowych dotyczących Grupy Kapitałowej w tys. EUR narastająco za okres 4 kwartałów 2019 r.

Korekta raportu kwartalnego skonsolidowanego QSr 4/2019r.

2018

 

Archiwalne kwartalne

2017

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2017r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2017r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2017r.

2016

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2016r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2016r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2016r.

2015

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2015r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2015r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2015r.

2014

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2014r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2014r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2014r.

2013

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2013r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2013r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2013r.

2012

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2012r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2012r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2012r.

2011

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2011r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2011r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2011r.

2010

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2010r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2010r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2010r.

2009

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2009r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2009r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2009r.

2008

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2008r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2008r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 2/2008r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2008r.

2007

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2007r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2007r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 2/2007r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2007r.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com