AKCJONARIAT

Akcje / głosyIlość akcjiIlość głosówProcent kapitału [%]Procent głosów [%]
Akcje uprzywilejowane95 620478 1003,9917,19
Akcje na okaziciela2 302 6802 302 68096,0182,81
Razem2 398 3002 780 780100100

Główni akcjonariusze

AkcjonariuszAkcje imienneAkcje na okazicielaIlość akcjiIlość głosówprocent głosów [%]procent kapitału [%]
Akcje: 2 398 300
Głosy: 2 780 780
Mariusz Lewicki
z osobą bliską
425 000425 000425 00015,28317,721
Ryszard Bodziachowski
z osobą bliską
406 000406 000406 00014,60016,929
PKO TFI361 256361 256361 25612,99115,063
AVIVA OFE Aviva BZ WBK145 536145 536145 5365,2346,068
Wacław Kropiński83 4055 00088 405422 02515,1763,686

stan na dzień 31.08.2023r.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:

    – 1.011.000 akcji serii A
    – 303.300 akcji serii B
    – 1.084.000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com