AKCJONARIAT

 Akcje uprzywilejowaneAkcje na okazicielaRazem ilość akcjiRazem ilość głosówProcent kapitału [%]Procent głosów [%]
Łączna ilość akcji/głosów158 6502 398 3002 398 3003 032 900100100
W tym: akcje uprzywilejowane158 650158 650158 650793 2506,6226,15
Akcje na okaziciela02 239 6502 239 6502 239 65093,3873,85

Główni akcjonariusze

Kropiński Wacław83 4055 00088 405422 0253,68613,915
Ryszard Bodziachowski
z osobą bliską
0406 000406 000406 00016,92913,387
Lewicki Mariusz
z osobą bliską
0420 052420 052420 05217,51513,850
PKO TFI*0319 281319 281319 28113,31310,527

*stan na dzień 26.06.2021r.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:

    – 1.011.000 akcji serii A
    – 303.300 akcji serii B
    – 1.084.000 akcji serii C

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.