raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2014

RB 49/2014 – Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 22.12 do 23.12.2014 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 22.12.2014 r. 200 szt. średnia cena nabycia 32,40 zł/1 akcję – Członek Rady
– w dniu 22.12.2014 r. 197 szt. średnia cena nabycia 32,30 zł/1 akcję – osoba bliska
– w dniu 23.12.2014 r. 603 szt. średnia cena nabycia 32,32 zł/1 akcję – osoba bliska
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 375.000 sztuk akcji, co stanowi 15,64 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,09 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 48/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.12.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 6 000 szt. średnia cena nabycia 33,00 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 198.000 sztuk akcji, co stanowi 8,26 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,33 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 47/2014 – Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę nr 16/05/14 o delegowaniu od dnia 7 stycznia 2015 r. Pana Mariusza Lewickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego za pion Rozwoju i Marketingu do momentu wyboru i uzupełnienia składu Zarządu na okres nie dłuższy niż trzymiesiące.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 46/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 15.12.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 5 880 szt. średnia cena nabycia 32,89 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 192.000 sztuk akcji, co stanowi 8,01 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 45/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 9.12 i 10.12.2014 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 09.12.2014 r. 475 szt. średnia cena nabycia 32,31 zł/1 akcję – osoba bliska
– w dniu 10.12.2014 r. 525 szt. średnia cena nabycia 32,44 zł/1 akcję – osoba bliska
– w dniu 10.12.2014 r. 250 szt. średnia cena nabycia 32,32 zł/1 akcję – Członek Rady
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 374.000 sztuk akcji, co stanowi 15,59 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,07 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 44/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 27.11.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 120 szt. średnia cena nabycia 33,80 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 186.120 sztuk akcji, co stanowi 7,76 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 43/2014 – Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 17.11 do 20.11.2014 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 17.11.2014 r. 750 szt. średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
– w dniu 18.11.2014 r. 111 szt. średnia cena nabycia 33,99 zł/1 akcję
– w dniu 20.11.2014 r. 139 szt. średnia cena nabycia 34,10 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 372.750 sztuk akcji, co stanowi 15,54 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,03 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 42/2014 – Uzupełnienie raportu QSr za 3 kwartał 2014

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w uzupełnieniu informacji przekazanych w raporcie za 3 kwartał 2014 r. QSr 3/2014 w dniu 14-11-2014 r. podaje dane związane z posiadaniem akcji emitenta przez osoby zrządzające i nadzorujące.

 

Wacław Kropiński – Prezes

Mariusz Lewicki – Członek Zarządu

RB 41/2014 – Przekroczenie 10% – progu ogólnej ilości głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 69.1 ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o przekroczeniu 10%. -towego progu ogólnej ilości głosów przez Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej.
Pan Ryszard Bodziachowski w dniach 23 do 27.10.2014 r. w ramach sesji zwykłej zakupił 710 szt. akcji zwykłych na okaziciela w wyniku czego posiada obecnie wraz z osoba jemu bliską 371.750 szt. akcji zwykłych dających prawo do 371.750 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,01% ogólnej ilości głosów i 15,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Ryszard Bodziachowski posiadał 371.040 szt. akcji uprawniających do oddania 371.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,99% ogólnej ilości głosów i 15,47 % kapitału zakładowego.
Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że w perspektywie 12 miesięcy nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej na GPW oraz wyników finansowych grupy kapitałowej Hydrotor S.A.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 40/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23-24.10 oraz 27.10.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Pana Ryszarda Bodziachowskiego Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 23.10.2014 r. 56 szt. średnia cena nabycia 35,55 zł/1 akcję
– w dniu 24.10.2014 r. 104 szt. średnia cena nabycia 35,25 zł/1 akcję
– w dniu 17.10.2014 r. 550 szt. średnia cena nabycia 34,90 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 371.750 sztuk akcji, co stanowi 15,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 39/2014 – Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 3.10 oraz 13.10.2014 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 03.10.2014 r. 78 szt. średnia cena nabycia 34,40 zł/1 akcję
– w dniu 13.10.2014 r. 962 szt. średnia cena nabycia 37,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 371.040 sztuk akcji, co stanowi 15,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,99 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 38/2014 – Przekroczenie 5% – progu ogólnej ilości głosów w spółce publicznej
Zgodnie z art. 69.1 ppkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o przekroczeniu 5% progu ogólnej ilości głosów przez Pana Mariusza Lewickiego – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Pan Mariusz Lewicki w dniu 09.10.2014 r. w ramach sesji zwykłej zakupił 3.949 szt. akcji zwykłych na okaziciela w wyniku czego posiada obecnie wraz z osoba jemu bliską 186.000 szt. akcji zwykłych dających prawo do 186.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,01% ogólnej ilości głosów i 7,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Mariusz Lewicki posiadał 182.051 szt. akcji uprawniających do oddania 182.051 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 4,89% ogólnej ilości głosów i 7,60 % kapitału zakładowego.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 37/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 08 – 09.10.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 4.428 szt. w tym:
– w dniu 08.10.2014 r. 479 szt. średnia cena nabycia 36,50 zł/1 akcję
– w dniu 09.10.2014 r. 3.949 szt. średnia cena nabycia 36,99 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 186.000 sztuk akcji, co stanowi 7,76 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 36/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 07.10.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 839 szt. średnia cena nabycia 36,16 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 181.572 sztuk akcji, co stanowi 7,57 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,89 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 35/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 03.10.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 1 612 szt. średnia cena nabycia 35,86 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 180.733 sztuk akcji, co stanowi 7,54 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,86 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 34/2014 – Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 2 października 2014 r. podjęła Uchwałę nr 10/03/14 o oddelegowaniu Pana Mariusza Lewickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w pełnieniu funkcji Dyrektora ds. Rozwoju i Marketingu do czasu wyboru i uzupełnienia składu Zarządu.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 33/2014 – Śmierć Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o śmierci Członka Zarządu.
W dniu 28 września 2014 roku zmarł nagle Pan Janusz Czapiewski Członek Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju PHS „Hydrotor” S.A.
Funkcję Członka Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. pełnił nieprzerwanie od 31 października 2002 roku.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 32/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 16.09 do 17.09.2014 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 16.09.2014 r. 809 szt. średnia cena nabycia 35,00 zł/1 akcję
– w dniu 17.09.2014 r. 41 szt. średnia cena nabycia 36,19 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 370.000 sztuk akcji, co stanowi 15,43 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,96 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 31/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 02.09 do 05.09.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 02.09.2014 r. 251 szt. średnia cena nabycia 36,70 zł/1 akcję
– w dniu 03.09.2014 r. 150 szt. średnia cena nabycia 36,70 zł/1 akcję
– w dniu 05.09.2014 r. 99 szt. średnia cena nabycia 36,80 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 369.150 sztuk akcji, co stanowi 15,39 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,94 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 30/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 30.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 325 szt. średnia cena nabycia 35,47 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 179.121 sztuk akcji, co stanowi 7,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,82 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
RB 28/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 3 688 szt. średnia cena nabycia 32,54 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 172.688 sztuk akcji, co stanowi 7,20 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,65 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
RB 27/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 30.06 do 02.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 30.06.2014 r. 915 szt. średnia cena nabycia 32,00 zł/1 akcję
– w dniu 01.07.2014 r. 501 szt. średnia cena nabycia 31,04 zł/1 akcję
– w dniu 02.07.2014 r. 149 szt. średnia cena nabycia 31,30 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 368.650 sztuk akcji, co stanowi 15,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,92 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
 Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 26/2014 – Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 21/2014, informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu inwestycyjnego:
1. Data zawarcia umowy: 30 czerwiec 2014 r.
2. Oznaczenie stron: Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pełniącego funkcje Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz PHS „Hydrotor” S.A.
3. Przedmiot umowy: dofinansowanie Projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Wdrożenie nowej technologii produkcji pomp hydraulicznych w PHS HYDROTOR S.A., prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej firmy” działanie 5.2. Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw
4. Całkowity koszt projektu wynosi 9.106,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 7.400,0 tys. zł, dofinansowanie związane z realizacją Projektu przewidziane jest w wysokości 3.700,0 tys. zł co stanowi 50,0 % wartości kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji Projektu ustalono na: rozpoczęcie 01-04-2014, zakończenie 31-05-2015 r.
5. Oznaczenie kryterium: całkowity koszt Projektu, w tym koszty kwalifikowane przekraczają 10% kapitału własnego emitenta
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 25/2014 – ZWZA lista powyżej 5%
Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 28 czerwca 2014 roku:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 19,29% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,22 % ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 366.000 akcji uprawniających do wykonania 366.000 głosów, stanowiących 16,93% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,85 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 187.000 akcji uprawniających do wykonania 187.000 głosów, stanowiących 8,65% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,03% ogólnej liczby głosów,
4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 169.000 akcji uprawniających do wykonania 169.000 głosów, stanowiących 7,82% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 4,55 % ogólnej liczby głosów,
5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,34% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,11% ogólnej liczby głosów
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 24/2014 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy – korekta
W związku z pomyłka pisarską – data uchwały było 22 czerwca 2014 – winno być 28 czerwca 2014 r. Zarząd PHS „Hydrotor” przesyła ponownie treść raportu bieżącego
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2014 r. uchwałę nr 24/VI/2014 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2013 r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 11 września 2014 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 02 październik 2014 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 23/2014 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28-06-2014r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 28 czerwca 2014 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 22/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23.06 do 27.06.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę jemu bliską.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 23.06.2014 r. 97 szt. średnia cena nabycia 32,80 zł/1 akcję
– w dniu 24.06.2014 r. 200 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 25.06.2014 r. 95 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 26.06.2014 r. 108 szt. średnia cena nabycia 32,61 zł/1 akcję
– w dniu 27.06.2014 r. 85 szt. średnia cena nabycia 32,48 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 367.085 sztuk akcji, co stanowi 15,31 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,88 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 21/2014 – Dofinansowanie projektu inwestycyjnego
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. otrzymaliśmy wiadomość o uzyskaniu dofinansowania projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Wdrożenie nowej technologii produkcji pomp hydraulicznych w PHS HYDROTOR S.A., prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej firmy – działanie 5.2. Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw.
Całkowity koszt projektu wynosi 9.106,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 7.400,0 tys. zł.
Dofinansowanie związane z realizacją Projektu przewidziane jest w wysokości 3.700,0 tys. zł co stanowi 50,0 % wartości kosztów kwalifikowanych.
Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego Projektu winna nastąpić w okresie od 01.04.2014 do dnia 30.09.2015.
Przewidywana data podpisania umowy 30 czerwiec 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 20/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 16.06 do 20.06.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 16.06.2014 r. 197 szt. średnia cena nabycia 32,75 zł/1 akcję
– w dniu 17.06.2014 r. 60 szt. średnia cena nabycia 32,60 zł/1 akcję
– w dniu 18.06.2014 r. 77 szt. średnia cena nabycia 33,14 zł/1 akcję
– w dniu 20.06.2014 r. 166 szt. średnia cena nabycia 33,99 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 366.500 sztuk akcji, co stanowi 15,28 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,86 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 19/2014 – Projekty uchwał (uzupełnienie) Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 w sprawie projektów uchwał na ZWZA przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, które zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 18/2014 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28.06.2014
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28. czerwca 2014 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 17/2014 w dniu 30. maja 2014 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał
Uchwała nr 1/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ????????????????????????????
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.05.2014 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 91.804.232,32 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
– przychody netto w kwocie 62.836.391,62 zł
– zysk brutto w kwocie 6.201.012,99 zł
– zysk netto w kwocie 5.418.587,91 zł
– całkowity dochód ogółem 5.343.587,91 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 67.186.178,22 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.816.588,24 zł
5. Informację dodatkową
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2013r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r. składające się z:
? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.237 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 6.709 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.618 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.615 tys. zł.
? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 77.939 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 8.303 tys. zł
? not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 10/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 12/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 13/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 14/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 15/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2013 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z ? członków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 17/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 18/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 19/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 20/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 21/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 22/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera
Pana (Panią) ?????.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 23/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.
§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 ustala się w wysokości ??. zł miesięcznie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 24/VI/2014 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2013 r. w wysokości 5.418.587,91 zł
1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 621.987,91 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 11.09.2014 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 02.10.2014 r.
§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 17/2014 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 28.06.2014
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na dzień 28 czerwca 2014 r., godz. 10 w Gimnazjum nr 1, przy ul. Piastowskiej 23 89-500 Tuchola
Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR? S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 28 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika
a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 12 czerwca 2014 r.
b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR” S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR” S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. po 30 maja 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 13 czerwca 2014 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.
Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.
d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może:
– udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
– reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR? S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2014 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:ngk@hydrotor.com.pl.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres mailowy: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?:
– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;
– w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
– w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
– w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną ? oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.
h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 czerwca 2014 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF? na adres: ngk@hydrotor.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?
3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-600 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF? na adres: ngk@hydrotor.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie ? osobno dla każdego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72;, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 25 czerwca do 28 czerwca 2014 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” i przesłane na adres ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 16/2014 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– KORPEX – AUDYTOR Spółka z o.o. ul. Glinki 58; 85-174 Bydgoszcz
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 779, prowadzi działalność od 1992 r.
2. Wyboru dokonano w dniu 29 maja 2014 r.
3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu – badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w latach 2012 i 2013.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 105/54/14),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 15/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 27.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 27.05.2014 r. 518 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,27 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 169.000 sztuk akcji, co stanowi 7,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,55 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
 Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 14/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 26.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 26.05.2014 r. 2.980 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,05 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 168.482 sztuk akcji, co stanowi 7,03 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,53 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 13/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 22.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 22.05.2014 r. 102 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 165.502 sztuk akcji, co stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,45 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 12/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 1.000 szt. średnia cena nabycia wynosiła 30,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 366.000 sztuk akcji, co stanowi 15,26 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,85 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 11/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.05.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz osoby jemu bliskiej.
Liczba nabytych akcji: 1.800 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,56 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 365.000 sztuk akcji, co stanowi 15,22 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,82 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 10/2014 – Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2014 r. została podpisana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju umowa o dofinansowanie projektu nr POIG.01.04.00-04-345/13 pod tytułem „Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej” realizowanego w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.
Całkowity koszt projektu wynosi 3.578,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 3.149,8 tys. zł.
Dofinansowanie związane z realizacja Projektu przewidziane jest w wysokości 1.296,3 tys. zł co stanowi 41,15% wartości kosztów kwalifikowanych.
Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego Projektu winna nastąpić w okresie od 01/04/2014 do dnia 31/12/1015, natomiast części wdrożeniowej do dnia 31/12/2016.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 9/2014 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2013 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Wysokość dywidendy uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 11 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 8/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 13.02.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 585 szt. średnia cena nabycia wynosiła 35,65 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 363.200 sztuk akcji, co stanowi 15,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,78 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 7/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 27- 28.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 27.01.2014 r. 318 szt. średnia cena nabycia wynosiła 35,20 zł/1 akcję
– w dniu 28.01.2014 r. 133 szt. średnia cena nabycia wynosiła 35,68 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 165.400 sztuk akcji, co stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,45 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 6/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23 – 24.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 23.01.2014 r. 244 szt. średnia cena nabycia wynosiła 34,40 zł/1 akcję
– w dniu 24.01.2014 r. 1.376 szt. średnia cena nabycia wynosiła 34,99 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 164.949 sztuk akcji, co stanowi 6,88 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,44 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 5/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 22.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1224 szt. średnia cena nabycia wynosiła 34,43 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 163.329 sztuk akcji, co stanowi 6,81 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,40 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 4/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 20.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 805 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,18 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 162.105 sztuk akcji, co stanowi 6,76 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,36 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 3/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 17.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 815 szt. w cenie 33,24 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 362.615 sztuk akcji, co stanowi 15,12 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,76 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 2/2014 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2014 r.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2013 r. – 28 luty 2014 r.
– I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
– III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2014 r. – 29 sierpnia 2014 r.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2013 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2014 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2014 r.
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 1/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 02.01.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.500 szt. w cenie 34,19 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 361.800 sztuk akcji, co stanowi 15,09 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,74 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com