raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2018

RB 30/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA. przez osobę bliską.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 30/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 29/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 29/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 28/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 28/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 27/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 17 września 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 27/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 26/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 13 września 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor S.A.

Załącznik do raportu RB 26/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 25/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 10 września 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 25/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 24/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 7 września 2018 otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor S.A. W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 24/2018

Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 23/2018 – ZWZA 30-06-2018 r. lista akcjonariuszy powyżej 5%
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 r.: 1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 20,87 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72% ogólnej liczby głosów, 2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 398.866 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 398.866 głosów stanowiących 19,96% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,21% ogólnej liczby głosów, 3. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 275.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 275.000 głosów stanowiących 13,76% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 7,73% ogólnej liczby głosów, 4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający na tym ZWZA 185.400 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 185.400 głosów stanowiących 9,28% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,21% ogólnej liczby głosów. Wacław Kropiński – Prezes Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 23/2018 – ZWZA 30-06-2018 r. lista akcjonariuszy powyżej 5%
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2018 r.: 1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 20,87 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72% ogólnej liczby głosów, 2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 398.866 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 398.866 głosów stanowiących 19,96% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,21% ogólnej liczby głosów, 3. Pan Mariusz Lewicki wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 275.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 275.000 głosów stanowiących 13,76% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 7,73% ogólnej liczby głosów, 4. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK posiadający na tym ZWZA 185.400 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 185.400 głosów stanowiących 9,28% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,21% ogólnej liczby głosów. Wacław Kropiński – Prezes Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 22/2018 – Powołanie Członka Komitetu Audytu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Rada Nadzorcza PHS „Hydrotor” S.A. na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 28/10/2018 r. z dniem 1 lipca 2018 r. powołała Pana Wacława Kropińskiego na Członka Komitetu Audytu.

 

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 21/2018 – Powołanie Członka Zarządu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Rada Nadzorcza PHS „Hydrotor” S.A. na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 27/10/2018 r. powołała na kolejną kadencję jako Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 20/2018 – Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Rada Nadzorcza PHS „Hydrotor” S.A. na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 26/10/2018 r. powołała z dniem 1 lipca 2018 r. Pana Wacława Kropińskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 19/2018 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2017r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 30 czerwca 2018 r. uchwałę nr 26/VI/2018 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2017r.

Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2018 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 06 września 2018 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 290.200 akcji imiennych serii A i B oraz 2.108.100 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 18/2018 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30-06-2018

Zarząd PHS „Hydrotor” SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 30 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały z uwzględnieniem drobnych korekt zostały uchwalone przez ZWZA.

Załącznik do raportu RB 18/2018 – Uchwały podjęte na ZWZA

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 17/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 17/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 16/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Mariusza Lewickiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 16/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 15/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.134 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 15/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 15/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.134 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 15/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 14/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.023 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 14/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 13/2018 – Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30-06-2018 – projekty uchwał

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 30 czerwca 2018r.
Jednocześnie w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki przejętej „Hydraulika Siłowa Hydrotorbis” Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje sprawozdanie Zarządu i Sprawozdanie finansowe tej Spółki wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 13/2018 – Projekty uchwał

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 12/2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30-06-2018r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 30 czerwca 2018 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 12/2018 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 11/2018 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w niu 30 maja 2018 r. otrzymał pismo od Pana Mariusza Lewickiego o rezegnacji z pełnienia funkcji czlonka Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A. ze względu na zamiar kandydowania na Prezesa Zarządu Spółki.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnić będzie do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 10/2018 – Publikacja oświadczenia na temat informacji niefinansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. wraz z przekazaniem raportów rocznych za 2017 r. w załączniku do sprawozdania z działalności Hydrotor i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2017 r. opublikował Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za lata 2016/2017.

Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za lata 2016/2017 dostępne jest na https://www.hydrotor.pl/relacje-inwestorskie/ – Raporty niefinansowe

Załącznik do raportu RB 10/2018 – Raport niefinansowy

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 9/2018 – Rekomendacja Rady Nadzorczej

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. otrzymał uchwałę Nr 18/08/2018 Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. dotyczącą rekomendacji na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała w załączeniu.

Załącznik do raportu RB 9/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 8/2018 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2017 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 sierpnia 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni ustalenia prawa i wypłaty dywidendy.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 7/2018 – Zmiana terminu przekazania raportów rocznych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o zmianie terminu przekazania raportów rocznych za 2017 r.:

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2017 r. (SA-R) – 27 kwietnia 2018 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2017 r. (SA-RS) – 27 kwietnia 2018 r.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 6/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.946 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 6/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 5/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.600 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 5/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 4/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 15 marca 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej 1.797 szt. akcji Hydrotor S.A.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 4/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 3/2018 – Rejestracja połączenia spółek Hydrotor SA i Hydrotorbis Sp. z o.o.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.02.2018 r. dotyczącego wpisu w Dziale 6 Rubryka 4 Informacji o połączeniu, podziale lub przekształceniu, o treści: „Połączenie następuje w trybie art. 492. § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej.”

Połączenie następuje poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH (spółka przejmująca posiada 100% udziałów spółki przejmowanej).

Spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” Spółka Akcyjna w Tucholi KRS 0000119782
Spółka Przejmowana: Hydraulika Siłowa „Hydrotorbis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000226059

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 2/2018 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2018 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2017 r. – 28 luty 2018 r.
– I kwartał 2018 r. – 11 maja 2018 r.
– III kwartał 2018 r. – 09 listopada 2018 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2017 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2018 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2017 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2018 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 1/2018 – Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 05 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie od Pana Ryszarda Bodziachowskiego – Członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. o nabyciu 554 szt. akcji Hydrotor SA.

W załączeniu pełna treść Powiadomienia.

Załącznik do raportu RB 1/2018

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com