raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2008

RB 37/2008 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 31.01.2009r.

RB 36/2008 – Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki

RB 35/2008 – Zmiana praw z papierów wartościowych

RB 34/2008 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RG 1/2008 – Pełnienie zadań komitetu audytu

RB 33a/2008 – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej – uzupełnienie

RB 29a/2008 – Dodatkowe informacje odnośnie zbycia udziałów CBKO-HYDROLAB

RB 33/2008 – Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

RB 32/2008 – Odstąpienie od rokowań w sprawie sprzedaży Spółki Archimedes

RB 31/2008 – Nabycie zabudowanej nieruchomości

RB 30/2008 – Zaproszenie do rokowań w sprawie nabycia akcji Sp. Archimedes S.A.

RB 29/2008 – Sprzedaż udziałów CBKO-HYDROLAB

RB 28/2008 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 27/2008 – Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA w dniu 28 czerwca 2008r.

RB 26/2008 – Uchwały podjęte na WZA w dniu 28 czerwca 2008r.

RB 24/2008 – Raporty bieżące i okresowe w 2007r.

Załącznik 4 do rap. RB-W 22/2008 – uzup. badania skonsol. spr. fin. za 2007r.

Załącznik 3 do rap. RB-W 22/2008 – uzup. badania spr. fin. za 2007r.

Załącznik 2 do rap. RB-W 22/2008 – badanie skonsolidowanego spr. fin. za 2007r.

Załącznik 1 do rap. RB-W 22/2008 – badanie sprawozdania finansowego za 2007r.

RB-W 22/2008 – opinia i raport biegłego rewidenta za 2007r.

RB 21/2008 – nabycie akcji przez podmiot powiazany

RB 20/2008 – nabycie akcji przez podmiot powiazany

RB 19/2008 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR S.A.

RB 18/2008 – nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 17/2008 – rozwiązanie porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2008r.

RB 16/2008 – członkowie Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

RB 15/2008 – zmiana praw z papierów wartościowych

RB 14/2008 – akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA w dniu 01-03-2008r.

RB 13/2008 – uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 01 marca 2008r.

RB 12/2008 (poufny) – lista akcjonariuszy

RB 11/2008 – zawiadomienie o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów

RB 10/2008 – projekty uchwał na NWZA – 1 marca 2008 r.

RB 9/2008 – NWZA – 1 marca 2008r.

RB 8/2008 – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej

RB 7/2008 – akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA w dniu 19-01-2008r.

RB 6/2008 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2008r.

RB 5/2008 – niespełnienie warunku porozumienia PONAR WADOWICE S.A.

RB 4/2008 – uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 19-01-2008r.

RB 3K/2008 – korekta raportu bieżącego 3/2008

RB 3/2008 – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w spółce

RB 2/2008 (poufny) – lista akcjonariuszy

RB 1/2008 – projekty uchwał NWZA w dniu 19-01-2008r.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com