raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2011

RB 32/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiazany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23-28.12.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.980 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 18,31 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 329 980 sztuk akcji, co stanowi 13,76 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,50 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 31/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiazany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 21-22.12.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 4.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 19,41 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 328 000 sztuk akcji, co stanowi 13,68 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,45 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 30/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiazany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.12.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 21,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 324 000 sztuk akcji, co stanowi 13,51 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,35 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 29/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiazany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 13.12.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.450 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 21,58 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 323 000 sztuk akcji, co stanowi 13,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,32 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 28/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28 do 30.11.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,81 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 321 550 sztuk akcji, co stanowi 13,41 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,28 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 27/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
RB 26/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 21.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniu 21.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.250 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,90 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 320 550 sztuk akcji, co stanowi 13,37 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,26 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 25/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 19.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniu 19.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.073 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 23,80 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 73 500 sztuk akcji, co stanowi 3,06 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1,89 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 24/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 13.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniach 11 – 12.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk (w dniu 11.10.2011 r. 500 szt. w cenie 24,00 zł za akcję oraz w dniu 12.10.2011 r. 500 szt. w cenie 24,00 zł za akcję).

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 24,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osoba bliską posiada obecnie: 319 300 sztuk akcji, co stanowi 13,31 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,22% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 23/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 10.10.2011 r.) informacji o zakupie w dniach od 05 do 07.10.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk (w dniu 5.10.2011 r. 600 szt. w cenie 24,21 zł za akcję oraz w dniu 7.10.2011 r. 400 szt. w cenie 24,55 zł za akcję).

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 24,35 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osoba bliską posiada obecnie: 318 300 sztuk akcji, co stanowi 13,27 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,20% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 22/2011 – Postawienia w stan likwidacji spółki zależnej

Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 września 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Defka” Spółka z o.o. podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji spółki.

PHS „Hydrotor” S.A. posiada 35 000 udziałów „Defka” Spółka z o.o. w Dzierżoniowie co stanowi 57,05 % ogólnej liczby udziałów oraz 67,21 % głosów.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 21/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym (tj. 19.09.11) informacji o zakupie w dniu 15.09.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską członkowi Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 25,66 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 317 300 sztuk akcji, co stanowi 13,23% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,17% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 20/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 14.09.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 25,92 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 72 427 sztuk akcji, co stanowi 3,02% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,87% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

RB 19/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 07.09.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1. 427 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 27,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 71 427 sztuk akcji, co stanowi 2,98% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,84% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes Zarządu
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 18/2011 – Akceptacja I etapu realizacji inwestycji

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że otrzymał informację o zaakceptowaniu przez Regionalną Instytucje Finansującą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sprawozdania z realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi dotyczącymi realizacji I Etapu Projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

Akceptacja I etapu stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania na II Etap Projektu zgodnie z § 2 ust. 6 umowy nr UDA-POIG.01.04.00-04-038/09-99, UDA-POIG.04.01.00-04-038/09-00.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 17/2011 – Realizacja projektu inwestycyjnego – podpisanie umowy na budowę hali

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. oraz nr 21/2010 z dnia 20 września 2010 związanych z realizacją II etapu projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”, Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. podpisał umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym.

Strony umowy:

PHS „Hydrotor” S.A. ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola – zamawiający

PROJPRZEM S.A. ul. Bernardyńska 13; 85-029 Bydgoszcz – wykonawca

Wartość podpisanej umowy 3.404,5 tys. zł netto bez podatku VAT.

Termin zakończenia robót ustalono na 31.01.2012 r.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 16/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 22.07.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 10.000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 29,97 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 70 000 sztuk akcji, co stanowi 2,92% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,80% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes
RB 15/2011 – Zawarcie znaczącej umowy

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. oraz nr 21/2010 z dnia 20 września 2010 Zarząd HYDROTOR S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 r. Zarząd HYDROTOR S.A. podpisał z MIKROMAT GmbH, Niedersedlitzer Strasse 37; 1239 Dresden umowę kupna-sprzedaży na dostarczenie maszyn i wyposażenia w ramach realizacji II etapu projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

1) data zawarcia znaczącej umowy: Umowa kupna – sprzedaży nr 1120V00057 z dnia 19 lipca 2011 r.

2) oznaczenie stron umowy:

Kupujący: PHS „Hydrotor” S.A. ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola

Sprzedający: MIKROMAT GmbH, Niedersedlitzer Strasse 37; 1239 Dresden

3) oznaczenie przedmiotu umowy: Maszyny portalowe z dodatkowym wyposażeniem szt. 2

4) istotne warunki umowy:

Wartość umowy wynosi 4.300.000 EUR (17.304 tys. zł wg średniego kursu NBP z dnia 19.07.2011 r.)

Warunki płatności:

 a) Zaliczka w wysokości 20% wartości maszyn po podpisaniu kontraktu

 b) Płatność 60% po wstępnym odbiorze technicznym każdej maszyny w siedzibie producenta przed dostawą oraz 100 % za wyposażenie

 c) 20% przy odbiorze końcowym każdej maszyny w siedzibie kupującego

5) Inne warunki umowy

zastrzeżenia płatności: wraz z rachunkiem zaliczkowym Sprzedający przedłoży Kupującemu gwarancje wypełnienia warunków umowy o wartości 10% sumy kontraktowej

zastrzeżenia własności: warunek rozwiązujacy – dostarczone maszyny pozostają własnością sprzedającego do chwili pełnej spłaty

Sprzedający zapewnia obłożenie produkcją czasu pracy maszyny na kolejne dwa lata po 6.000 godzin na każdą maszynę, gwarantuje przekazanie Know-how do inżynierów Kupującego, długookresowe szkolenie pracowników kupującego

6) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę;

Wartość umowy przekracza 20 % sumy bilansowej oraz 25% kapitałów własnych

Wacław Kropiński – Prezes

RB 14/2011 – Członkowie Rady Nadzorczej

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ” HYDROTOR ” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 18 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów: Ryszarda Bodziachowskiego, Janusza Deję, Czesława Główczewskiego, Mariusza Lewickiego, Waldemara Stachowiaka, oraz Mieczysława Zwolińskiego

Ryszard Bodziachowski – członek

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie – wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie Wydział Ekonomiki Produkcji.

W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a następnie indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Deja – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Janusz Deja posiada wykształcenie średnie techniczne.

Pan Janusz Deja pracował od 1981 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako Inspektor Kontroli Jakości. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku mistrza zmianowego, w okresie 2001-2005 był Szefem Utrzymania Służby Ruchu. W okresie od 1997 do 2001 r. oraz w poprzedniej kadencji w okresie 03. 2008 do 06.2011 był członkiem rady Nadzorczej „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Czesław Główczewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Czesław Główczewski posiada wykształcenie zawodowe. Pan Czesław Główczewski pracował od 1968 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku weryfikatora. W okresie 1987-1991 pełnił funkcje Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie od 1992 do 1996 r. pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A. W następnej kadencji tj. w okresie 1997-2002 był jej członkiem. W okresie od 2005 r. do końca lutego 2008 r. jaki i w okresie od 03.2008 do 06.2011 pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Lewicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z Apatorem gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w Rotar Poland a od 2001 roku pracował w spółce Apator Control na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcje Prokurenta do końca kwietnia 2007. Ponadto od 1993 roku Pan Mariusz Lewicki jest Głównym Księgowym w firmie ZPDZ „NAGRO”. Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych Od 2000 roku pełni funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA a od 2005 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining. Od 2007 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie.

W okresie od 03.2008 r. do 06.2011 r. pełnił również funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Waldemar Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Stachowiak posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Pan Waldemar Stachowiak pracował od 2003 do 2004 r. w Departamencie Operacji i Technologii w Banku Handlowym w Warszawie, najpierw w Biurze Koordynacji Projektów a następnie w Biurze Kontrollingu. W okresie od 2004 do 2008r. pracował jako Specjalista w Zespole Transakcji Strukturyzowanych w Departamencie Skarbu Banku Handlowego w Warszawie. Od 2008 do 2009r. pracował jako analityk akcji w domu maklerskim Espirito Santo Investment w Warszawie, a następnie od lutego 2009r. w domu maklerskim Ipopema Securities. Od 2007 r. pan Waldemar Stachowiak jest licencjonowanym Doradcą Iwestycyjnym (licencja nr 249). Posiada również tytuł Professional Risk Manager wydany przez Professional Risk Managers International Association.

W okresie od 12.2010 r. do 06.2011 r. był również członkiem Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mieczysław Zwoliński – Członek

Pan Mieczysław Zwoliński posiada wykształcenie zawodowe. Pan Mieczysław Zwoliński pracował od 1975 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku szlifierza. W okresie 2006 do chwili obecnej pełnił funkcje Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” .

W okresie od 03.2008 r. do 06.2011 r. był również członkiem Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 13/2011 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Hydrotor SA 18.06.2011r.

Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 18 czerwca 2011 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 18,78% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,74% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 315.600 akcji uprawniających do wykonania 315.600 głosów, stanowiących 14,21% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,13 % ogólnej liczby głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 325.043 akcji uprawniających do wykonania 325.043 głosów, stanowiących 14,64% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,37% ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 8,10% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 4,63% ogólnej liczby głosów,

5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,20% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 2,97% ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 12/2011 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 18 czerwca 2011 roku uchwałę 25/VI/2011 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2.038.555,00 zł z zysku za 2010 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,85 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2011 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 15 września 2011 r. .

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 371.030 akcji imiennych serii A i B oraz 2.027.270 akcji na okaziciela serii A, B i C.

 Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 11/2011 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18-06-2011r.

Zarząd Hydrotor SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR SA w dniu 18 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 10/2011 – Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – segmenty

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w załączeniu przesyła korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r.

Korekta dotyczy noty 5.1 Segmenty branżowe – w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej przekazanym w raporcie rocznym RS w dniu 29 kwietnia 2010 r. dokonano niewłaściwych wyłaczeń konsolidacyjnych w poszczególnych segmentach.

Korekta w segmentach branżowych nie ma wpływu na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Wacław Kropiński – Prezes
RB 9/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 24.05.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 4.478 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 31,83 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 60 000 sztuk akcji, co stanowi 2,50% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,55% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Preze

RB 8/2011 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18. czerwca 2011 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 7/2011 w dniu 20. maja 2011 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał

Uchwała nr 1/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 20.05.2011 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 r. i ocena sytuacji Spółki
 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
 9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
 10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
 17. Wybory Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3.ust. 1 Statutu Spółki.
 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

 • 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki

za 2010 r.

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 66.978.280,91 zł
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

– przychody netto w kwocie 51.859.510,63 zł

– zysk brutto w kwocie 5.037.632,48 zł

– zysk netto w kwocie 4.294.962,57 zł

 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 62.293.219,65
 2. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.411.624,06 zł
 3. informację dodatkową
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2010 r.

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

 • 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r. składające się z:

– wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.484 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w wysokości 4.216 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 68.984 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.496 tys. zł

– not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 04.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4.12.2010 r. do 31.12.2010 r.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r

w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dotychczasową treść określa jako pkt. 1 oraz dodaje pkt. 2 o treści: 2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest akcjonariusz – pracownik Spółki”
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.

 • 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2011-2014 ustala się w wysokości 1.750 zł miesięcznie.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z … członków.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 22/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 24/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią) „”….

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 25/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:
 1. kwotę 1 199 150,00 zł przeznaczyć na dywidendę (0,50 zł na 1 akcję)
 2. kwotę 3 095 812,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2011 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 15.09.2011 r.

 • 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 26/VI/2011 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

 • 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 1.986.670 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

 • 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wacław Kropiński – Prezes

RB 7/2011 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011r.

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 r. i ocena sytuacji Spółki
 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
 9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
 10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
 17. Wybory Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3.ust. 1 Statutu Spółki.
 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiany Statutu:

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 1.986.670 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika
 2. a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2011 r.
 3. b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR” S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR” S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. po 19 maja 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 3 czerwca 2010 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 1. c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.
 2. d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 3. e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

– udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);

– reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 1. f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR” S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2011 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
 2. g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:ngk@hydrotor.com.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres mailowy: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

– w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.

 1. h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
 2. i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
 3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 maja 2011 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-600 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

 1. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 1. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 1. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

 1. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72;, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 15 czerwca do 18 czerwca 2011 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” i przesłane na adres ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 6/2011 – Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010r.

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje, że w 2010 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe.

Bieżące:

RB 1/2010 05.01.2010 Przekształcenie spółki zależnej

RB 2/2010 19.01.2010 Terminy raportów okresowych w 2010 r.

RB 3/2010 22.03.2010 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej

RB 4/2010 25.03.2010 Ujawnienie stanu posiadania – powyżej 5% głosów w spółce publicznej

RB 5/2010 26.03.2010 weryfikacja – uzupełnienie raportu za 4 kwartał 2009 – QSr-4/2009

RB 6/2010 01.04.2010 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych.

RB 7/2010 14.05.2010 Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2009 r.

RB 8/2010 28.05.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 9/2010 31.05.2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2010 r.

RB 10/2010 31.05.2010 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06. 2010

RB 11/2010 18.06.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 12/2010 23.06.2010 Nabycie udziałów WZM Wizamor

RB 13/2010 26.06.2010 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor

RB 14/2010 26.06.2010 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

RB 15/2010 28.06.2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Hydrotor SA w dniu 26 czerwca 2010 r..

RB 16/2010 29.06.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 17/2010 06.07.2010 Zwiększenie udziału w WZM „Wizamor”

RB 18/2010 01.08.2010 Realizacja projektu w ramach działania 1.4-4.1

RB 19/2010 24.08.2010 Ostateczna wartość dywidendy za 2009 rok

RB 20/2010 03.09.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 21/2010 20.09.2010 zawarcie znaczącej umowy – dofinansowanie realizacji projektu

RB 22/2010 15.10.2010 rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 23/2010 02.11.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 04.12.2010r.

RB 24/2010 02.11.2010 Projekty uchwał na NWZA w dniu 04-12-2010 r.

RB 25/2010 23.11.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 26/2010 04.12.2010 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 27/2010 06.12.2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Hydrotor SA w dniu 04 grudnia 2010 r.

RB 28/2010 06.12.2010 Wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej na NWZA Hydrotor są w dniu 04 grudnia 2010 r.

RB 29/2010 16.12.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 30/2010 30.12.2010 Zmiana praw z papierów wartościowych

Okresowe:

QSr 4/2009 01.03.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku

QSr 1/2010 17.05.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku

R/2009 30.04.2010 Raport roczny za 2009 rok

RS/2009 30.04.2010 Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok

PSr/2010 31.08.2010 Skonsolidowany raport półroczny

QSr 3/2010 15.11.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

 

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą już być nieaktualne.

Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2010 roku publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej

Wacław Kropiński – Prezes

RB 5/2011 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.

1. Dane o podmiocie:

– Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka komandytowa; Al. Pokoju 84; 31-564 Kraków

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 3436, data wpisu 23.02.2009 r.

2. Wyboru dokonano w dniu 29 kwietnia 2011 r.

3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2011 r.

Wacław Kropinski – Prezes

RB 4/2011 – Realizacja projektu

PHS Hydrotor S.A. zgodnie z podpisaną z PARP umową o dofinansowanie (RB 21/2010 z dnia 20.09.2010 r.) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 realizuje projekt p.t. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”.

Aktualnie w ramach I Etapu projektu, we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzone są prace badawczo – rozwojowe.

Planowany termin zakończenia I Etapu – marzec 2011 r. Wszystkie zadania badawczo – rozwojowe są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Całkowita kwota wydatków związanych z realizacją I Etapu wynosi 1.949.400,00 zł.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 3/2011 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 86/2011 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą nr 39/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 stycznia 2011 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 24.800 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15.800 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B

Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 25 stycznia 2011 r.

Łączna liczba akcji „Hydrotor” S.A. w obrocie giełdowym, na rynku podstawowym od dnia 25 stycznia 2011 r wynosić będzie 2.027.270 szt.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 2/2011 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporz?dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie??cych i okresowych, Zarz?d Przedsi?biorstwa Hydrauliki Si?owej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.01.2011 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powi?zany – Cz?onka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.522 sztuk

?rednia jednostkowa cena nabycia papieru warto?ciowego: 33,88 z?.

Cz?onek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 55 522 sztuk akcji, co stanowi 2,32% udzia?u w kapitale zak?adowym oraz 1,43% liczby g?osów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Cz?onek Rady Nadzorczej nie wyrazi? zgody na publikacj? danych osobowych.

Wac?aw Kropi?ski – Prezes

RB 1/2011 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011r.

Zarząd Spółki „Hydrotor” S.A., na podstawie § 82 ust. 1 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2011 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

Raporty kwartalne:

– IV kwartał 2010 r. – 28 luty 2011 r.

– I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r. (14-15.05 dni wolne)

– III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r.;

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2010 r. (SA-R) – 29 kwietnia 2011 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2010 r. (SA-RS) – 29 kwietnia 2011 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com