raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2012

RB 27/2012 – Umowy zastawu rejestrowego
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o podpisaniu umów zastawu rejestrowego na środkach trwałych
1. Oznaczenie strony umowy: Bank BPH Spółka Akcyjna
2. Data podpisania umów: 18 grudnia 2012 r.
3. Charakterystyka zastawu: zastawem objęto 3 podstawowe maszyny zakupione w ramach realizacji programu inwestycyjnego pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”, który finansowany był przy pomocy kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000 tys. EUR (RB 27/2011), są to:
– Centrum obróbcze MIKROMAT 20V wartości 10.423,6 tys. zł – umowa nr 240/2012
– Centrum obróbcze MIKROMAT 20V wartości 7.446,4 tys. zł – umowa nr 241/2012
– Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Zeiss MMZ G VAST Gold 30 60 60 wartości 2.439,5 tys. zł – umowa nr 242/2012
4. Charakter powiązań: brak powiązań pomiędzy emitentem i Bankiem
5. Łączna wartość maszyn objętych umowami zastawu stanowi około 30% wartości kapitałów emitenta
6. Inne informacje: po zarejestrowaniu wyszczególnionych umów zastawu, dotychczasowy zastaw na środkach trwałych zostanie wyrejestrowany
Wacław Kropiński – Prezes
RB 26/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 14.12.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
14-12-2012 – 2.000 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,45 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 105.000 sztuk akcji, co stanowi 4,38 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,70 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych
Wacław Kropiński – Prezes
RB 25/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28.11.2012 r. do 03.12.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany -Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
28-11-2012 – 192 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,28 zł
29-11-2012 – 281 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,25 zł
30-11-2012 – 287 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,00 zł
03-12-2012 – 100 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 26,76 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 348.100 sztuk akcji, co stanowi 14,51 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,97 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 24/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23.11.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
23-11-2012 – 1.000 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,60 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 103.000 sztuk akcji, co stanowi 4,29 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,65 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 23/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 20 i 21.11.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
20-11-2012 – 500 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,00 zł
21-11-2012 – 240 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,05 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 347.240 sztuk akcji, co stanowi 14,48 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,94 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 22/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 19 i 30.10.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
19-10-2012 – 105 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,73 zł
30-10-2012 – 678 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,25 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 346.500 sztuk akcji, co stanowi 14,45 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,92 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 21/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 30.10.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 2.500 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 32,42 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 102.000 sztuk akcji, co stanowi 4,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,63 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 20/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 9 do 11.10.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
09-10-2012 – 429 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,70 zł
11-10-2012 – 288 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 30,07 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 345.717 sztuk akcji, co stanowi 14,42 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,90 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 19/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 17 i 18.09.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
17-09-2012 – 1.487 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,42 zł
18-09-2012 – 246 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 32,24 zł
Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 99.500 sztuk akcji, co stanowi 4,15 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,56 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 18/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 13.09.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 3.875 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,00 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 345 000 sztuk akcji, co stanowi 14,39 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,89 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 17/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 23 do 25.07.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
23-07-2012 – 200 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,68 zł
25-07-2012 – 825 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,07 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 341 125 sztuk akcji, co stanowi 14,22 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,79 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 16/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 23 do 25.07.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
23-07-2012 – 267 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,95 zł
24-07-2012 – 298 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 30,92 zł
25-07-2012 – 23.702 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 32,00 zł
Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie 97.767 sztuk akcji, co stanowi 4,08 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,52 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 15/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej w następujących ilościach:
10.07.2012 – 376 sztuk, cena: 29,60 zł.
11.07.2012 – 160 sztuk, cena: 29,00 zł.
12.07.2012 – 314 sztuk, cena: 29,23 zł.
Liczba nabytych akcji: 850 sztuk
Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 29,28 zł.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 340 100 sztuk akcji, co stanowi 14,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,76% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 14/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 27.06.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 4.920 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 27,32 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 339 250 sztuk akcji, co stanowi 14,15 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,74 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 13/2012 – Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA Spółki

Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 23 czerwca 2012 roku:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 18,39% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,74% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 334.330 akcji uprawniających do wykonania 334.330 głosów, stanowiących 14,75% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,61 % ogólnej liczby głosów,

3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 351.852 akcji uprawniających do wykonania 351.852 głosów, stanowiących 15,52% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,06% ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym ZWZA 35.960 akcji uprawniających do wykonania 179.800 głosów, stanowiących 7,93% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 4,63% ogólnej liczby głosów,

5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,09% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 2,97% ogólnej liczby głosów

Wacław Kropiński – Prezes

RB 12/2012 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.

1. Dane o podmiocie:

– KORPEX – AUDYTOR Spółka z o.o. ul. Glinki 58; 85-174 Bydgoszcz

– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 779, prowadzi działalność od 1992 r.

2. Wyboru dokonano w dniu 23 czerwca 2012 r.

3. Hydrotor nie korzystał z usług wybranego podmiotu.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor” S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2012 r.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 11/2012 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 23 czerwca 2012 roku uchwałę 18/VI/2012 o wypłacie dywidendy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 2 997 875,00 zł z zysku za 2011 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,25 zł brutto.

Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 30 sierpnia 2012 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 14 września 2012 r. .

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 371.030 akcji imiennych serii A i B oraz 2.027.270 akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RB 10/2012 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 23-06-2012r.

Zarząd Hydrotor SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR SA w dniu 23 czerwca 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

RB 9/2012 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjinariuszy – 23.06.2012 r.

Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23. czerwca 2012 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 8/2012 w dniu 24. maja 2012 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał

Uchwała nr 1/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „”””””””””””””

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 28.05.2012 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 4021 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2011 r. i ocena sytuacji Spółki

8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2011 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

14. Wybory Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

„”””””””””””””..

„”””””””””””””..

„”””””””””””””.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki

za 2011 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 84.437.041,36 zł

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

– przychody netto w kwocie 59.310.885,33 zł

– zysk brutto w kwocie 5.021.069,38 zł

– zysk netto w kwocie 4.192.752,89 zł

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 64.218.909,74

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 9.913.144,45 zł

5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2011 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2011 r. składające się z:

– wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

– skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105.486 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 wykazujący zysk netto w wysokości 7.710 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 75.121 tys. zł

– skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 10.599 tys. zł

– not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie wyboru Zarządu PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na Prezesa Zarządu wybiera

Pana (Panią) „”….

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18/VI/2012 – Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2012 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:

I. za 2011 r. w wysokości 4 192 752,89

1. kwotę 2 997 875,00 zł przeznaczyć na dywidendę (1,25 zł na 1 akcję)

2. kwotę 1 194 877,89 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

II. kwotę 172 666, 50 niepodzielonego zysku z lat ubiegłych przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2012 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 14.09.2012 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 8/2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23-06-2012 r.

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2011 r. i ocena sytuacji Spółki

8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2011 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

14. Wybory Członków Zarządu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika

a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 7 czerwca 2012 r.

b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR” S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR” S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. po 24 maja 2012 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 8 czerwca 2012 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.

Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.

d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może:

– udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);

– reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR” S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2012 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:ngk@hydrotor.com.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres mailowy: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;

– w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.

h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2012 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-600 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” na adres: ngk@hydrotor.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF”

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72;, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 20 czerwca do 23 czerwca 2012 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF”, „JPG” lub „TIFF” i przesłane na adres ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 7/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członkowi Rady Nadzorczej w następujących ilościach:

16.05.2012 – 70 sztuk, cena: 22,05 zł.

17.05.2012 – 430 sztuk, cena: 22,21 zł.

18.05.2012 – 134 sztuki, cena: 21,10 zł.

21.05.2012 – 396 sztuk, cena: 22,95 zł.

Liczba nabytych akcji: 1 030 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,08 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 334 330 sztuk akcji, co stanowi 13,94% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,61% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław – Kropiński
Janusz – Czapiewski

RB 6/2012 – Korekta pozycji bilansowych w raporcie rocznym przekazanym w dniu 30-04-2012r

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje, że w raporcie rocznym Spółki przekazanym w dniu 30 kwietnia 2012 r. błędnie wykazano niektóre pozycje bilansowe wg stanu na 31 grudnia 2011 r.

Korekta dotyczy następujących pozycji bilansu:

Razem kapitały własne wykazano 64 143 winno być 64 219

Zyski zatrzymane wykazano 4 266 winno być 4 366

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano 5 029 winno być 5 131

Pozostałe sprawozdania Spółki tj. sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz noty są prawidłowe.

W załączniku do raportu przedstawiono Bilans Spółki po uwzględnieniu powyższych korekt.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 5/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 15.05.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.500 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,00 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 333 300 sztuk akcji, co stanowi 13,90 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,58 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 4/2012 – Informacje bieżące i okresowe przekazane w 2011 r.

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, ze w 2011 r. zaostały przekazane do publicznej wiadomości nastepujące raporty bieżące i okresowe:

Raporty bieżące:
1/2011 – 17/01/11 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2/2011 – 20/01/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
3/2011 – 20/01/11 Wprowadzenie do obrotu giełdowego
4/2011 – 21/02/11 Realizacja projektu
5/2011 – 29/04/11 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
6/2011 – 12/05/11 Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2010 roku
7/2011 – 20/05/11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011 r.
8/2011 – 20/05/11 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 18.06.2011r.
9/2011 – 25/05/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
10/2011 – 03/06/11 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej – segmenty
11/2011 – 18/05/11 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 18.06.2011 r.
12/2011 – 20/06/11 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
13/2011 – 20/06/11 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Hydrotor w dniu 18.06.2011 r.
14/2011 – 29/06/11 Członkowie rady nadzorczej
15/2011 – 20/07/11 Zawarcie znaczącej umowy
16/2011 – 25/07/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
17/2011 – 29/07/11 Realizacja projektu inwestycyjnego – podpisanie umowy na budowę hali
18/2011 – 31/08/11 Akceptacja I etapu realizacji inwestycji
19/2011 – 08/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
20/2011 – 15/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
21/2011 – 19/09/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
22/2011 – 27/09/11 Postawienie w stan likwidacji spółki zależnej
23/2011 – 10/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
24/2011 – 13/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
25/2011 – 19/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
26/2011 – 21/10/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
27/2011 – 07/11/11 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
28/2011 – 01/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
29/2011 – 14/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
30/2011 – 20/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
31/2011 – 23/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
32/2011 – 29/12/11 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Raporty okresowe:
QSr 4/2010 28/02/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSR 4/2010
R/2010 29/04/11 Raport roczny za 2010 r.
RS/2010 29/04/11 Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.
QSr 1/2011 16/05/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
PSr/2011 31/08/11 Skonsolidowany raport półroczny 2011
QSr 3/2011 14/11/11 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą być już nieaktualne. Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2011 r. publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 3/2012 – Propozycja Zarządu odnośnie kwoty dywidendy z podziału zysku za 2011r.

Zarząd PHS „Hydrotr” S.A. w Tucholi w nawiązaniu do wstępnej propozycji wypłaty dywidendy z podziału zysku za 2011 r. określonej w raporcie rocznym za 2011 r. w wysokości 0,85 zł na 1 akcję, informuje, że w wyniku konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki proponuje wypłatę dywidendy z podziału zysku za 2011 r. w wysokości 1,25 zł na 1 akcję.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 2/2012 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 10-13.02.2012 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobą bliską Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 1.820 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 23,89 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 331 800 sztuk akcji, co stanowi 13,83 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,55 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

RB 1/2012 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2012 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:

– IV kwartał 2011 r. – 29 luty 2012 r.

– I kwartał 2012 r. – 15 maja 2012 r.

– III kwartał 2012 r. – 14 listopada 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:

– I półrocze 2012 r. – 31 sierpnia 2012 r.;

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2011 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2012 r.

– skonsolidowany raport roczny za 2011 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2012 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com