raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2013

RB 36/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.12 do 20.12.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.300 szt. w tym w dniu:
– 20.12.2013 r. 799 szt. akcji w cenie 34,50 zł/1 akcję
– 19.12.2013 r. 284 szt. akcji w cenie 34,11 zł/1 akcję
– 18.12.2013 r. 99 szt. akcji w cenie 34,10 zł/1 akcję
– 16.12.2013 r. 118 szt. akcji w cenie 34,38 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 360.300 sztuk akcji, co stanowi 15,02 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,70 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 35/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 19.12.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.300 szt. średnia cena nabycia wynosiła 34,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 161.300 sztuk akcji, co stanowi 6,73 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,34 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 34/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 29.11.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.000 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 359.000 sztuk akcji, co stanowi 14,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,66 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 33/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 24.10.2013 r. i 28.10.2013 akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej oraz osobę mu bliską.
Liczba nabytych akcji:
1. przez członka Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2013 r. 100 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,82 zł/1 akcję
2. przez osobę bliską członka Rady Nadzorczej:
– w dniu 24.10.2013 r. 500 szt. – średnia cena nabycia 34,20 zł/1 akcję
– w dniu 28.10.2013 r. 800 szt. – średnia cena nabycia 34,53 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 380.000 sztuk akcji, co stanowi 14,93 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,64 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 32/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 22.10.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 4.900 szt. średnia cena nabycia wynosiła 35,13 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 160.000 sztuk akcji, co stanowi 6,67 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,31 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 31/2013 – Zbycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zbyciu w dniu od 20.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – tj. osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba zbytych akcji 1.115 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,60 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 11.200 sztuk akcji, co stanowi 0,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1,29 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 30/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu od 27.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 100 szt.. średnia cena nabycia wynosiła 33,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 155.100 sztuk akcji, co stanowi 6,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 29/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 25.09.2013 r. do 26.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 1 342 szt. w tym:
– w dniu 25.09.2013 r. 58 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,20 zł/1 akcję
– w dniu 26.09.2013 r. 1 284 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,56 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 155.000 sztuk akcji, co stanowi 6,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 29/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 28.07.2014 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 6 108 szt. średnia cena nabycia 34,97 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 178.796 sztuk akcji, co stanowi 7,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,81 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
RB 28/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 27.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Pana Janusza Czapiewskiego Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 222 szt. średnia cena nabycia wynosiła 33,10 zł/1 akcję
Pan Janusz Czapiewski posiada obecnie 3.412 sztuk akcji, co stanowi 0,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,09 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 27/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 24.09.2013r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 129 szt. w tym:
– w dniu 24.09.2013 r. 129 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 153.658 sztuk akcji, co stanowi 6,41 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,14 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 26/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu korekty informacji od Członka Rady Nadzorczej dotyczącej ilości zakupu akcji w dniach 18.09.2013r. i 19.09.2013r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
W raporcie podano liczbę nabytych akcji w dniu 18.09.2013r. 304szt. natomiast prawidłowa liczba nabytych akcji wynosiła 302szt.
Liczba nabytych akcji: 3.529 szt. w tym:
– w dniu 18.09.2013 r. 302 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,35 zł/1 akcję
– w dniu 19.09.2013 r. 3.227 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 153.529 sztuk akcji, co stanowi 6,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,13 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 26/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 18.09.2013r. i 19.09.2013r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 3531 szt. w tym:
– w dniu 18.09.2013 r. 304 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,35 zł/1 akcję
– w dniu 19.09.2013 r. 3227 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,93 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 153.531 sztuk akcji, co stanowi 6,40 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,13 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 25/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 06.09.2013 r. i 09.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji: 237 szt. w tym:
– w dniu 06.09.2013 r. 168 szt. średnia cena nabycia wynosiła 31,92 zł/1 akcję
– w dniu 09.09.2013 r. 69 szt. średnia cena nabycia wynosiła 32,06 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 150.000 sztuk akcji, co stanowi 6,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,04 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 24/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 05.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 4.665 szt. średnia cena nabycia wynosi 32,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 149.763 sztuk akcji, co stanowi 6,24 % udziału w kapitale zakładowym oraz 4,03 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 23/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 04.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.495 szt. średnia cena nabycia wynosi 32,26 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 145.098 sztuk akcji, co stanowi 6,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,91 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 23/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 04.09.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.495 szt. średnia cena nabycia wynosi 32,26 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie 145.028 sztuk akcji, co stanowi 6,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,90 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 22/2013 – Zbycie udziałów „Defka” Sp. z o.o. w Likwidacji
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 1 wrzesnia 2013 r. dokonał zbycia udziałów „Defka” Sp. z o.o. w likwidacji w Dzierżoniowie.
1. Nabywca: Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 112,
2. Przedmiot umowy: udziały „Defka” Sp. z o.o. w Liwkidacji; 58-200 Dzierżoniów, ul. Parkowa 4,
3. Charakterystyka zbytych udziałów: udziały w ilości 35.000 szt. stanowiace 57,05 % kapitału zakładowego w tym: 19.000 szt. stanowią udziały uprzywilejowane w stosunku głosów 1:2 oraz 16.000 szt. stanowią udziały zwykłe, łacznie zbyte udziały daja prawo do 54.000 głosów stanowiacych 67,21% ogólnej ilosci głosów na zgromadzeniu wspólników,
4. Kwota transakcji 5,25 tys. zł,
5. Charakter powiazan miedzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym: Spółka zależna
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 21/2013 – Korekta raportu – nabycie akcji przez podmiot powiązany
Ze względu na błąd iterowy wypaczający sens słowa Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. poniżej przedstawia prawidłową treść raportu.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 29 do 31.07.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 31.603 szt. z tego w dniu:
– 29 lipca 2013 r. 29.928 szt. po średniej cenie 32,84 zł
– 30 lipca 2013 r. 426 szt. po średniej cenie 33,95 zł
– 31 lipca 2013 r. 1.249 szt. po średniej cenie 36,00 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 143.603 sztuk akcji, co stanowi 5,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,87 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 21/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 29 do 31.07.2013 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 31.603 szt. z tego w dniu:
– 29 lipca 2013 r. 29.928 szt. po wrednej cenie 32,84 zł
– 30 lipca 2013 r. 426 szt. po wrednej cenie 33,95 zł
– 31 lipca 2013 r. 1.249 szt. po wrednej cenie 36,00 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 143.603 sztuk akcji, co stanowi 5,99 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,87 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 20/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 26 i 28.06.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
W dniu 26.06.2013 r. 600 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,00 zł
W dniu 28.06.2013 r. 800 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,28 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 356.600 sztuk akcji, co stanowi 14,87 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,60 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarząd
RB 19/2013 – Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA Spółki
Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 22 czerwca 2013 roku:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 19,89% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,22% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 354.500 akcji uprawniających do wykonania 354.500 głosów, stanowiących 16,90% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,54 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 351.852 akcji uprawniających do wykonania 338.800 głosów, stanowiących 16,16% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,12% ogólnej liczby głosów,
4. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,50% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,11% ogólnej liczby głosów,
5. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 111.111 akcji uprawniających do wykonania 111.111 głosów, stanowiących 5,30% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 2,99% ogólnej liczby głosów,
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 18/2013 – Wybór podmiotu do badania sprawozdan finansowych
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
KORPEX – AUDYTOR Spółka z o.o. ul. Glinki 58; 85-174 Bydgoszcz
Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 779, prowadzi działalność od 1992 r.
2. Wyboru dokonano w dniu 22 czerwca 2013 r.
3. Hydrotor korzystał z usług wybranego podmiotu – dadanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w sklad Grupy Kapitałowej oraz przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor? S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2013 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 17/2013 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd HYDROTOR S.A. informuje że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 22 czerwca 2013 roku uchwałę nr 16/VI/2013 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4 796 600,00 zł z zysku za 2012 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 21 sierpnia 2013 r. natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 03 września 2013 r. .
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciela serii A, B i C.
Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 16/2013 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 22-06-2013
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. przekazuje do pullicznej wiadomości treści uchwał podjetych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 22 czerwca 2013 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 15/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 19 i 21.06.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji, łacznie 700 szt, z tego:
– w dniu 19.06.2013 r. 469 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,05 zł
– w dniu 21.06.2013 r. 231 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 30,80 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 355.200 sztuk akcji, co stanowi 14,81 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,56 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 14/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 11.06.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 889 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,00 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 112.000 sztuk akcji, co stanowi 4,67 % udziału w kapitale zakładowym oraz 3,01 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 13/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 28-29.05.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.443 szt, w tym:
– w dniu 28.05.2013 r. 943 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,70 zł
– w dniu 29.05.2013 r. 500 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,97 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 354.500 sztuk akcji, co stanowi 14,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,54 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 12/2013 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22.06.2013 r.
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz mając na względzie porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22. czerwca 2013 roku na godz. 10:00 (przekazany raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 24. maja 2013 r.), poniżej przekazuje treść projektów uchwał
Uchwała nr 1/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki ????????????????????????????
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2013 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402 (1) oraz 402 (2) kodeksu spółek handlowych:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????..
§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:
????????????????????????????..
????????????????????????????.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 95.592.732,96 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
– przychody netto w kwocie 61.398.898,87 zł
– zysk brutto w kwocie 6.793.211,87 zł
– zysk netto w kwocie 6.005.995,27 zł
– całkowity dochód ogółem 5.967.654,37 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 67.256.265,31 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 8.725.261,20 zł
5. Informację dodatkową
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012r.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r. składające się z:
? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.805 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 6.054 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.005 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.131 tys. zł.
? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 78.091 tys. zł
? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.056 tys. zł
? not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 9/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 10/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Główczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 12/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 13/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 14/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2012r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 15/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2012 r.
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 16/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie podziału zysku
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2012 r. w wysokości 6.005.995,27 zł
1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy
Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 21.08.2013 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 03.09.2013 r.
§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 17/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:
w § 2 Statutu Spółki dotyczącego określenia przedmiotu działania Spółki dodaje się PKD:
25.11.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane
38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
w § 3 Statutu Spółki
Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii „B” oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, „B”, „C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
W § 9 Statutu Spółki dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.?
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 18/VI/2013 – Projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:
w § 13. Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się zdanie następującej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich członków Rady na tę formę głosowania?
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 11/2013 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 22.06.2013 r.
Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR? S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
10. Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika
a) Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 czerwca 2013 r.
b) W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki PHS „HYDROTOR? S.A. uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki „HYDROTOR? S.A., nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. po 24 maja 2013 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 7 czerwca 2013 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Walnym Zgromadzeniu.
Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibę i adres Spółki HYDROTOR S.A.
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
c) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie przy sobie w dniu Walnego Zgromadzenia.
d) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu HYDROTOR S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
e) Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może:
? udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone);
? reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki „HYDROTOR? S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2013 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
g) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej albo za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hydrotor.com.pl, należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy:ngk@hydrotor.com.pl.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być dostarczone na adres mailowy: ngk@hydrotor.com.pl przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?:
? w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy;
? w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.
W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
? w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
? w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą prawną ? oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.
Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.
h) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
i) Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej: www.hydrotor.com.pl oraz w siedzibie Spółki wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 1 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2013 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF? na adres: ngk@hydrotor.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do żądania świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?
3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72; 89-600 Tuchola lub w postaci elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF? na adres: ngk@hydrotor.com.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.hydrotor.com.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, iż na dzień zgłoszenia projektów uchwał posiadają co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego poprzez załączenie do zgłaszanych projektów uchwał świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnych odpisów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał w postaci elektronicznej w/w dokumenty winny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF?
4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia podczas Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie ? osobno dla każdego projektu uchwały ? z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.com.pl. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
9. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) i będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72;, 89-500 Tuchola, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 19 czerwca do 22 czerwca 2013 r., w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie „PDF?, „JPG? lub „TIFF? i przesłane na adres ngk@hydrotor.com.pl lub wysłane faksem na nr (52) 3348635.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu oraz kopie świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu celem potwierdzenia uprawnienia do żądania listy akcjonariuszy (uprawnienie to zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przysługuje jedynie akcjonariuszom Spółki). Spółka rekomenduje akcjonariuszom odbieranie wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w ciągu godziny przed rozpoczęciem obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 10/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 21 i 22.05.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
21-05-2013 r. – 837 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,85 zł
22-05-2013 r. – 5.274 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,47 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 111.111 sztuk akcji, co stanowi 4,63 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,99 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 9/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.05.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 1.707 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,02 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 353.057 sztuk akcji, co stanowi 14,72 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,50 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 8/2013 – Informacje bieżące i okresowe przekazane w 2012 r.
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że w 2012 r. do publicznej wiadomości przekazano następujące raporty bieżące i okresowe:
Raporty bieżące:
1/2012 – 12/01/12 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2/2012 – 14/02/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
3/2012 – 30/04/12 propozycja Zarządu odnośnie kwoty dywidendy z podziału zysku za 2011 r.
4/2012 – 14/05/12 informacje bieżące i okresowe przekazane w 2011 r.
5/2012 – 16/05/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
6/2012 – 18/05/12 Korekta pozycji bilansowych w raporcie rocznym przekazanym w dniu 30.04.2012 r.
7/2012 – 22/05/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
8/2012 – 24/05/12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.06.2012 r.
9/2012 – 24/05/12 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.06.2012 r.
10/2012 – 23/06/12 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 23.06.2012 r.
11/2012 – 23/06/12 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
12/2012 – 25/06/12 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
13/2012 – 25/06/12 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA Spółki
14/2012 – 28/06/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
15/2012 – 13/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
16/2012 – 25/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
17/2012 – 25/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
18/2012 – 14/09/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
19/2012 – 18/09/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
20/2012 – 15/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
21/2012 – 30/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
22/2012 – 30/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
23/2012 – 23/11/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
24/2012 – 27/11/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
25/2012 – 04/12/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
26/2012 – 17/12/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
27/2012 – 19/12/12 Umowy zastawu rejestrowego
Raporty okresowe:
QSr 4/2011 29/02/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSR 4/2011
R/2011 30/04/12 Raport roczny za 2011 r.
RS/2011 30/04/12 Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.
QSr 1/2012 15/05/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
PSr/2012 31/08/12 Skonsolidowany raport półroczny 2012
QSr 3/2012 14/11/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą być już nieaktualne.
Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2012 r. publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 7/2013 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 473 / 2013 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2013 r. oraz Uchwałą nr 310/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 14.340 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 27.400 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B
Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 15 maja 2013 r.
Łączna liczba akcji „Hydrotor” S.A. w obrocie giełdowym, na rynku podstawowym od dnia 15 maja 2013 r wynosić będzie 2.069.010 szt.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 6/2013 – Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 4.796.600 zł z (stanowiącej 2.00 zł na 1 akcję) oraz ustalenia dnia dywidendy na 21 sierpnia 2013 r. i terminu wypłaty dywidendy na 3 września 2013 r.

Wacław Kropiński – Prezes

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu

RB 5/2013 – Zmiana praw z papierów wartościowych
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy na podstawie podjętych uchwał z dniem 10 kwietnia 2013 r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych
1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby; – akcje imienne uprzywilejowane 41.740 szt.
2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:- § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor? S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 246/13 z dnia 08.04.2013 r.
3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą – akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 41.740 szt.,
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.715.460
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu
RB 4/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 08.02.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę dla niej bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
08-02-2013 – 1.005 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,48 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 351.350 sztuk akcji, co stanowi 14,65 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,05 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 3/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 17.01.2013 r. do 22.01.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany -Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę dla niej bliską.
Liczba nabytych akcji:
17-01-2013 – 400 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,00 zł
21-01-2013 – 110 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,10 zł
21-01-2013 – 240 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,20 zł
22-01-2013 – 735 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,06 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 350.345 sztuk akcji, co stanowi 14,61 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,02 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 2/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2013r.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2012 r. – 28 luty 2013 r.
– I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
– III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2012 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2013 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2012 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2013 r.
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes
RB 1/2013 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach od 28.12.2012 r. do 08.01.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
28-12-2012 – 100 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 26,94 zł
03-01-2013 – 29 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,00 zł
04-01-2013 – 51 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 27,40 zł
08-01-2013 – 580 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 28,17 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 348.860 sztuk akcji, co stanowi 14,55 % udziału w kapitale zakładowym oraz 8,99 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com