raporty bieżące

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

2015

RB 47/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 28-12-2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji 377 szt., średnia cena nabycia 37,46 zł/1 akcję

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 227.788 sztuk akcji, co stanowi 9,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,13 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu

RB 46/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 22-12-2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 411 szt., średnia cena nabycia 37,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 227.411 sztuk akcji, co stanowi 9,48 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,12 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 45/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 18-12-2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji 749 szt., średnia cena nabycia 37,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 382.006 sztuk akcji, co stanowi 15,93 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,28 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 44/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską 607 szt. z tego:
– w dniu 01-12-2015 r. – 46 szt., średnia cena nabycia 38,00 zł/1 akcję
– w dniu 03-12-2015 r. – 15 szt., średnia cena nabycia 37,41 zł/1 akcję
– w dniu 04-12-2015 r. – 57 szt., średnia cena nabycia 37,10 zł/1 akcję
– w dniu 07-12-2015 r. – 28 szt., średnia cena nabycia 37,10 zł/1 akcję
– w dniu 08-12-2015 r. – 461 szt., średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 381.257 sztuk akcji, co stanowi 15,90 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,26 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 43/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 27 listopada 2015 r. informacji o zakupie w dniu 25 listopda 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych w dniu 25 listopada 2015 r. akcji: 1386 szt. średnia cena nabycia 38,46 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 227.000 sztuk akcji, co stanowi 9,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,11% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 42/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2015 r. informacji o zakupie w dniu 19 listopada 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 19 listopada 2015 r.: 627 szt., średnia cena nabycia 37,97 zł/1 akcję.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 225.614 sztuk akcji, co stanowi 9,41% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,07% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 41/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2015 r. informacji o zakupie w dniu 17 listopada 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany Członka Rady Nadzorczej
Liczba nabytych akcji w dniu 17 listopada 2015 r.: 142 szt., średnia cena nabycia 36,68 zł/1 akcję.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 224.987 sztuk akcji, co stanowi 9,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,06% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 40/2015 – Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2015 r. złożył w Ministerstwie Gospodarki wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” pod nazwą: „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn”.
Całkowita wartość brutto projektu przewidywana jest w wysokości 17.541 tys. zł, z czego kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 14.261 tys. zł.
Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 3.993 tys. zł.
Realizacja projektu przewidywana jest w okresie od 01-04-2016 do 31-03-2017 r.
Realizacja projektu uwarunkowana jest od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 39/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską:
– w dniu 29-10-2015 r. – 350 szt., średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 380.650 sztuk akcji, co stanowi 15,87 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,25 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 38/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez osobę blisko z związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską
– w dniu 22-10-2015 r. – 585 szt., średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 380.300 sztuk akcji, co stanowi 15,86 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,24 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 37/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych w dniu 16 października 2015 r. akcji 240 szt. średnia cena nabycia 37,50 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 224.845 sztuk akcji, co stanowi 9,38 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,05% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 36/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 19 października 2015 r. informacji o zakupie w dniu 14 października 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 14 października 2015 r.: 1033 szt., średnia cena nabycia 37,96 zł/1 akcję.
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 224.605 sztuk akcji, co stanowi 9,36% udziału w kapitale zakładowym oraz 6,04% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
RB 35/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 2 października 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 5 października 2015 r. akcji 3.185 szt. średnia cena nabycia 36,98 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 223.572 sztuk akcji, co stanowi 9,32 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,02% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 34/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 2 października 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 2 października 2015 r. akcji 467 szt. średnia cena nabycia 36,50 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 220.387 sztuk akcji, co stanowi 9,19 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,93% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 33/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 01-10-2015 r. akcji Spółki przez osobę blisko z związaną Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji przez osobę bliską w dniu 01-10-2015 r. – 365 szt., średnia cena nabycia 34,27 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 379.715 sztuk akcji, co stanowi 15,83 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,22 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Nie wyrażono zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 32/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 1 października 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany ? oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 1 października 2015 r. akcji 820 szt. średnia cena nabycia 35,78 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 219.920 sztuk akcji, co stanowi 9,17 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,92% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 31/2015 – Informacje uzupełniające powołanego Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 29.09.2015 r. informuje, że Pan Wiesław Wruck:
– posiada wykształcenie niepełne wyższe,
– pracuje w Spółce Hydrotor S.A. od chwili jej powstania, jest akcjonariuszem założycielem,
– w latach 1992 – 1994 był członkiem Rady Nadzorczej,
– w Spółce zajmował stanowiska: od 1992 r. do 2000 r. pracował jako samodzielny specjalista ds. zaopatrzenia; od 2000 r. do 2015 r. pracował jako samodzielny specjalista ds. marketingu odpowiedzialny za eksport; od czerwca 2015 r. pełni funkcję Dyrektora ds. eksportu,
– nie prowadzi działalności gospodarczej,
– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
– nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
– nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
– nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 30/2015 – Powołanie Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o podjęciu Uchwały przez Radę Nadzorczą o powołaniu Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 września 2015 r. zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 35/12/2015 o powołaniu z dniem 14 października 2015 r. Pana Wiesława Wruck na Członka Zarządu pełniącego funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Rozwoju.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 29/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 7 września 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 7 września 2015 r. akcji 1.178 szt. średnia cena nabycia 37,96 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 219.100 sztuk akcji, co stanowi 9,14 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,90 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 28/2015 – Przedwstępna umowa sprzedaży
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o zawarciu w dniu 4 września 2015 r. przedwstępnej umowy sprzedaży
Data zawarcia: 4 września 2015 r.
Umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie
Przewidywana cena zbycia nieruchomości jest wyższa od wartości tej nieruchomości wykazywanej w księgach spółki.
Sprzedający: PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi
Nabywca: Spółka z o.o (Zarząd Spółki nabywającej nie wyraził zgody na publikacje nazwy Spółki). Spółka kupująca nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z emitentem.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 27/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 1 września2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych w dniu 1 września 2015 r. akcji 13.309 szt. średnia cena nabycia 37,74 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 217.922 sztuk akcji, co stanowi 9,09 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,87 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 26/2015 – Umowa sprzedaży udziałów – nie spełnienie warunku

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia, że warunek określony w umowie sprzedaży udziałów zawartej w dniu 31 lipca 2015 r. związany z zapłatą wymaganej kwoty dotyczącej sprzedaży udziałów nie został spełniony. W związku z tym warunkowa umowa sprzedaży udziałów Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. we Więcborku w ilości 435,76 szt. na rzecz ESTATE PROJEKT Sp. z o.o. Sopot nie doszła do skutku.

 

Wacław Kropiński – Prezes

Mariusz Lewicki – Członek Zarządu

RB 25/2015 – Warunkowa umowa sprzedaży udziałów
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o zawarciu w dniu 31 lipca 2015 r. warunkowej umowy sprzedaży udziałów.
Sprzedający: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi
Nabywca: ESTATY PROJEKT Sp. z o.o. Sopot
Data podpisania umowy: 31 lipca 2015 r.
Przedmiot umowy: Udziały Więcborskich Zakładów Metalowych „Wizamor” Sp. z o.o. we Więcborku w ilości 435,76 szt. tj. całość udziałów posiadanych przez „Hydrotor” S.A. za łączną kwotę 1.600 tys. zł.
Warunek umowy: Umowa została zawarta pod warunkiem, że zapłata za udziały zostanie dokonana do dnia 14 sierpnia 2015 r. Barak zapłaty w wyznaczonym terminie skutkuje jej nieważnością.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 24/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 29 i 30 lipca 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 859 szt. w tym:
– w dniu 29 lipca 2015 r. 232 szt. akcji średnia cena nabycia 35,44 zł/1 akcję
– w dniu 30 lipca 2015 r. 627 szt. akcji średnia cena nabycia 36,06 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 204.613 sztuk akcji, co stanowi 8,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,51 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 23/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 20 lipca 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 758 szt. akcji średnia cena nabycia 35,48 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 203.754 sztuk akcji, co stanowi 8,50 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,48 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 22/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 16-17 lipca 2015 r. akcji Spółki przez podmiot powiązany – oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Liczba nabytych akcji 4 996 szt. w tym w dniu:
– 16-07-2015 r. 4.250 szt. akcji średnia cena nabycia 34,90 zł/1 akcję
– 17-07-2015 r. 746 szt. akcji średnia cena nabycia 35,00 zł/1 akcję
Oddelegowany Członek Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu wraz z osobą bliską posiada obecnie: 202.996 sztuk akcji, co stanowi 8,46 % udziału w kapitale zakładowym oraz 5,46 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 20/2015 – Wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. informuje o wyborze przez ZWZA Spółki w dniu 27-06-2015 r. (Uchwała nr 19/VI/2015) nowego członka Rady Nadzorczej
1) imię i nazwisko: Jakub Leonkiewicz
2) wykształcenie: Wyższe – Szkoła Główna Handlowa; kierunek: Finanse i bankowość
3) doświadczenie zawodowe:
2015 – Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie LFI, dyrektor zarządzający
2009 – 2015 J.P. Morgan, Warszawa, Dyrektor Wykonawczy,
2002 – 2009 Analityk, Associate, VP, J.P. Morgan, zespół fuzji I przejęć Londyn
2001 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Berlin, Niemcy
Pan Jakub Leonkiewicz oświadczył, że:
– nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej,
– nie występuje konflikt interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej,
– nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
– spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone przez Komisję Europejską,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
– nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 19/2015 – ZWZA lista powyżej 5%
Zarząd Hydrotor SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hydrotor SA, które odbyło się 27 czerwca 2015 roku:
1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji uprawniających do wykonania 417.025 głosów, stanowiących 19,42 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,22 % ogólnej liczby głosów,
2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 378.950 akcji uprawniających do wykonania 378.950 głosów, stanowiących 17,64 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 10,20 % ogólnej liczby głosów,
3. Fundusze Inwestycyjne PKO posiadające na tym ZWZA 300.661 akcji uprawniających do wykonania 300.661 głosów, stanowiących 14,00 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,09% ogólnej liczby głosów,
4. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym ZWZA 198.000 akcji uprawniających do wykonania 198.000 głosów, stanowiących 9,22% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,33 % ogólnej liczby głosów,
5. Pan Grzegorz Pollok posiadający na tym ZWZA 23.075 akcji uprawniających do wykonania 115.375 głosów, stanowiących 5,37% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 3,11% ogólnej liczby głosów.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 18/2015 – Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2015 r. podjęła Uchwałę nr 31/10/2015 o delegowaniu od dnia 13 lipca 2015 r. Pana Mariusza Lewickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w pełnieniu funkcji Dyrektora ds. Rozwoju i Marketingu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 17/2015 – Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi zgodnie z § 5 pkt. 1 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazuje informacje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych emitenta.
1. Dane o podmiocie:
– Kancelaria Audyt Czesław Pniewski; Osiedle Rusa 132/14; 61-245 Poznań
– Nr na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 1882. Właściciel firmy jest biegłym rewidentem od 1992 r. wpisany do rejestru biegłych rewidentów nad nr 7143.
2. Wyboru dokonano w dniu 27 czerwca 2015 r.
3. Biegły Rewident Pan Czesław Pniewski, w ramach umów zawartych z UZR-CBR Poznań, badał sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Hydrotor S.A w latach 2006 ?2010.
4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza „Hydrotor? S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi (Uchwała nr 28/10/2015),
5. Umowa z wybranym podmiotem dotyczyć będzie badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanego, jak również przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego Hydrotor S.A. i Grupy Kapitałowej Hydrotor za 2015r.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 16/2015 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 27 czerwca 2015 r. uchwałę nr 25/VI/2015 o wypłacie dywidendy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 4.796.600,00 zł z zysku za 2014 r.
Wysokość dywidendy na jedna akcję wynosi 2,00 zł brutto.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 10 września 2015 r., natomiast termin wypłaty ustalono na dzień 01 października 2015 r.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 329.290 akcji imiennych serii A i B oraz 2.069.010 akcji na okaziciele serii A, B i C.
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 15/2015 – Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27-06-2015 r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 27 czerwca 2015 r.
Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 14/2015 – Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 03-06-2015 r. informacji o zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej
1) imię i nazwisko kandydata: Jakub Leonkiewicz
2) wykształcenie: Wyższe – Szkoła Główna Handlowa; kierunek: Finanse i bankowość
3) doświadczenie zawodowe:
2015 – Doradca Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie LFI, dyrektor zarządzający
2009-2015 J.P. Morgan, Warszawa, Dyrektor Wykonawczy,
2002-2009 Analityk, Associate, VP, J.P. Morgan, zespół fuzji I przejęć Londyn
2001-2001 Roland Berger Strategy Consultants, Berlin, Niemcy
Pan Jakub Leonkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 13/2015 – Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu w dniu 29 maja 2015 r. informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej
1) datę rezygnacji osoby nadzorującej: od dnia 27 czerwca 2015 r. tj. z dniem odbycia ZWZA Spółki
2) imię i nazwisko osoby nadzorującej; Waldemar Stachowiak
3) dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta; członek Rady Nadzorczej
4) przyczyny rezygnacji: brak
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 12/2015 – Projekt zmian w Statucie Hydrotor S.A.
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o projektowanych zmianach w Statucie Spółki:
Zmiany w Statucie
a) § 13 pkt. b Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu?
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu?
b) w § 18 Statutu Spółki dodaje się pkt. i) w brzmieniu „Wybór i odwołanie Członka Zarządu?
c) § 19 ust.2 Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy?
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Zarząd Spółki jest jedno lub dwuosobowy?.
d) § 19 ust.3 Statutu Spółki
dotychczasowa treść:
„Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy? otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą?
Zmiany wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ZWZA Spółki w dniu 27-06.2015 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 11/2015 – Projekty uchwał na ZWZA Hydrotor S.A. w dniu 27-06-2015r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS Hydrotor SA w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA w dniu 27 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 10/2015 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27-06-2015
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd PHS „Hydrotor” SA w załączeniu przesyła Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA wraz z jego porządkiem.
Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 9/2015 – Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 20-21 maja 2015 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 20 maja 2015 r. – 151 szt., średnia cena nabycia 33,75 zł/1 akcję
– w dniu 21 maja 2015 r. – 299 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.950 sztuk akcji, co stanowi 15,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,20 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 8/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany – korekta raportu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 20.05.2015 r. podano niewłaściwą ilość akcji zakupionych w dniu 18 maja 2015 r. nabytych przez członka Rady Nadzorczej. Podano, iż zakupiono 150 sztuk, powinno być 250 sztuk.
niewłaściwie podano:
„Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 150 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję „
powinno być:
„Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 250 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję „
W związku z wprowadzona korektą Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.500 sztuk akcji, co stanowi 15,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,19 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pozostałe dane podano prawidłowo.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 8/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 18-20 maja 2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 150 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję
– w dniu 19 maja 2015 r. – 30 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
– w dniu 20 maja 2015 r. – 420 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.400 sztuk akcji, co stanowi 15,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,19 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 7/2015 – Zmiana kapitału zakładowego w spółce zależnej
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu przez sąd zmiany kapitału zakładowego w spółce zależnej Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Kapitał zakładowy przed zmianą wynosił 9.455 tys. zł po zmianie 3.782 tys. zł.
Obniżenia kapitału zakładowego dokonano w związku z pokryciem straty z lat ubiegłych powstałej przed nabyciem udziałów przez PHS „Hydrotor” S.A.
Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej nie wpłynie na wysokość kapitału własnego w Grupie Kapitałowej.
Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu została zrestrukturyzowana przez PHS „Hydrotor” S.A. i od wielu lat wykazuje dodatni wynik finansowy na prowadzonej działalności.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 6/2015 – Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2014 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2015r.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni uzyskania prawa i wypłaty dywidendy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 5/2015 – Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka Zarządu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. podjęła Uchwałę nr 21/07/15 o delegowaniu od dnia 10 kwietnia 2015 r. Pana Mariusza Lewickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu w pełnieniu funkcji Dyrektora ds. Rozwoju i Marketingu do momentu wyboru i uzupełnienia składu Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 4/2015 – Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 21.01 do 22.01.2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 21.01.2015 r. 200 szt. średnia cena nabycia 31,00 zł/1 akcję
– w dniu 22.01.2015 r. 600 szt. średnia cena nabycia 30,95 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 377.800 sztuk akcji, co stanowi 15,75 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,17 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 3/2015 – Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 16.01.2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji w dniu 16.01.2015 r. 1.400 szt. średnia cena nabycia 30,99 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 377.000 sztuk akcji, co stanowi 15,72 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,15 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 2/2015 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 07.01 do 09.01.2015r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 07.01.2015 r. 300 szt. średnia cena nabycia 31,68 zł/1 akcję
– w dniu 09.01.2015 r. 300 szt. średnia cena nabycia 31,72 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 375.600 sztuk akcji, co stanowi 15,66 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,11 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
RB 1/2015 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015r.
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2015r.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2014 r. – 27 luty 2015 r.
– I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
– III kwartał 2015 r. – 13 listopada 2015 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2014 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2015 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2014 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2015 r.
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com